Case Assistor

Integraatiot mahdollistivat uuden liiketoiminnan kehittämisen

 

 Assistor halusi kehittää liiketoimintaansa ja tarjota asiakkailleen uusia palveluita. Kehitystyötä ohjasi Digian palvelukartta, joka auttoi asiakkaiden tarpeiden kartoittamisessa.

Hyödyt:

  • Uudet palvelut pohjaavat perinteisestä liiketoiminnasta kerättyyn tietoon.
  • Järjestelmäintegraatiot mahdollistavat asiakkailta ja kumppaneilta saadun tiedon hyödyntämisen.
  • Integraatioiden avulla informaation jalostamisessa ja palveluiden tuottamisessa asiakkaille voidaan siirtyä uudelle tasolle.


Palvelumme ja ratkaisumme:

Yhdessä Digian kanssa kartoitimme sisäisiä prosessejamme ja niiden linkittymistä asiakkaan prosesseihin sekä asiakkaiden kokemukseen siitä, millaisia palveluita he voisivat Assistorilta hankkia.

Aki Karppinen, tietohallintopäällikkö, Assistor
Integraatiot mahdollistivat uuden liiketoiminnan kehittämisen

Assistor rakentaa uutta liiketoimintaa informaatiopalveluiden ympärille. Palveluiden kehittämisessä auttaa Digian palvelukartta.

Asiakkaat odottavat uusia digitaalisia palveluita, mutta mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Tämä on tuttu ongelma myös monelle suomalaisyritykselle.

Ajoneuvo-, varaosa- ja materiaalitoimituksiin erikoistunut logistiikkayhtiö Assistor ryhtyi pohtimaan ongelmaa yhdessä pitkäaikaisen kumppaninsa Digian kanssa. Avuksi tuli Digian kehittämä palvelukartta.

”Kyse ei ollut enää siitä, että Digia koodaa, vaan aloimme yhdessä miettiä asiakkaan lippalakki päässä, mitä asiakas voisi haluta ja mistä olisi hänelle lisäarvoa”, sanoo Assistorin tietohallintopäällikkö Aki Karppinen.

Karppisen mukaan Assistor käytti palvelukarttaa avukseen myös keskusteluissa asiakkaiden kanssa selvittäessään uusien palvelujen merkitystä asiakkaalle.

”Yhdessä Digian kanssa kartoitimme sisäisiä prosessejamme ja niiden linkittymistä asiakkaan prosesseihin sekä asiakkaiden kokemukseen siitä, millaisia palveluita he voisivat Assistorilta hankkia.”

Lisäarvopalvelut pohjautuvat Assistorin perinteisen liiketoiminnan yhteydessä kerääntyneeseen tietoon.

Liiketoiminnasta kertynyt tieto töihin

Yhteistyön tuloksena syntyi joukko lisäarvojapalveluja, jotka pohjautuvat Assistorin perinteisen liiketoiminnan yhteydessä kerääntyneeseen tietoon.

Vuonna 2015 Assistor toimitti markkinoille noin 81 000 uutta ajoneuvoa ja 2 600 000 varaosanimikettä. Yritys tuottaa palveluja autotehtaille, maahantuojille, jälleenmyyjille sekä tarvike- ja varaosamyyjille.

”Näistä palveluista koostuu aika paljon tietoa meidän järjestelmiin”, Karppinen kuvailee.

Informaatiopalveluihin liittyvään liiketoimintaan tullaan Karppisen mukaan jatkossa panostamaan yhä enemmän.

”Uusi informaatiopalveluihin liittyvä liiketoiminta tarkoittaa meille ajoneuvo- ja varaosaliiketoiminnassa muodostavan logistiikkatiedon jalostamista asiakkaan tarvitsemaan muotoon. Tuotamme tästä tiedosta lisäarvopalveluja”, Karppinen kertoo.

”Yksi kiinnostava esimerkki kerätyn tiedon mahdollistamasta palvelusta on autoveroon liittyvät simulaatiot ja vertailut.”

Integraatio mahdollistaa uusia palveluja

Assistorin keräämät tietomassat tulevat paitsi yritysten omista järjestelmistä, myös asiakkailta ja kumppaneilta. Jotta tieto saataisiin kasaan oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa, tarvitaan järjestelmien integrointia. Tässä Assistoria auttavat Digian ratkaisut.

”Olemme tehneet todella paljon työtä integraatiohallinnan kanssa, jotta saamme tiedon talteen ja voimme sitten jalostaa sitä asiakkaiden tarpeisiin”, Karppinen sanoo.

Ilman hyvää integraatiota uusien lisäpalvelujen rakentaminen olisi vaikeaa.

”Integraatiot mahdollistavat sen, että voimme siirtyä informaation jalostamisessa ja palveluiden tuottamisessa asiakkaille aivan eri tasolle.”

Pitkä suhde Digian kanssa

Suomessa ja Virossa toimiva Assistor aloitti yhteistyön Digian kanssa jo 2006. Tuolloin Assistorilla oli tarve uudistaa operatiivinen järjestelmänsä. Merkittävänä haasteena oli suurten ajoneuvovarastojen hallinta ja oikeiden ajoneuvojen löytäminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Digia toimitti Assistorille integroidun kokonaisjärjestelmän, joka kattaa toiminnanohjauksen sekä huolinnan ja ajoneuvoverotuksen ratkaisut. Näiden lisäksi avattiin verkkokauppa, Assistore.

”Tavoitteena oli tehostaa prosesseja, jotta saisimme manuaalisen työn määrää pienemmäksi. Parempia verkkopalveluita kaivattiin tukemaan tilaus-, tuotanto-, hankinta- ja laskutusprosessia ja niiden automatisointia”, Karppinen selventää.

Verkkokaupan ohella kehitettiin palvelurajapinta varustelutilauksille yhteen autoliikkeissä yleisimmin käytössä olevaan toiminnanohjausjärjestelmään. Palvelurajapinnan avulla saman tilauksen voi hoitaa joko verkkokaupan tai asiakkaan oman järjestelmän kautta.

”Olimme alan ensimmäinen toimija Suomessa, joka lanseerasi verkkokaupan alan toimijoille.

Nyt 90% tilauksista tapahtuu verkkokaupan tai palvelurajapinnan kautta.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Takaisin ylös