Energia

Tulevaisuuden älykästä energiaa

 

 Aikamme megatrendit, kuten digitalisaatio, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat lähivuosina merkittävästi myös energiatoimialan kehitykseen.

 

Energiatoimiala kehittyy nopeasti kovan muutospaineen alla.

 

Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia energiatoimialan kilpailukyvyn ja toiminnan tehostamiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Keskeisessä roolissa ovat asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen, sekä käyttäytymisestä saatavan monipuolisen tiedon analysointi ja hyödyntäminen, jotta asiakkaan muuttuneisiin energia- ja palvelutarpeisiin voidaan vastata ketterästi ja oikea-aikaisesti. Oman mausteensa mahdollisuuksien maailmaan luo käynnistyvä Datahub-hanke, jonka tuloksena tiedonvaihto sähkön vähittäismarkkinoilla selkeytyy ja tehostuu.

Myös energian tuotantotavat muuttuvat ja monimuotoistuvat. Uusiutuvan energian ja paikallisen tuotannon lisääntyminen aiheuttavat muutoksia energiatuotannon arvoketjun ja logistiikan hallinnassa sekä tuotannon tehokkuuden varmistamisessa. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuotannon yleistyminen edellyttää merkittäviä muutoksia ja investointeja paitsi verkon kehittämiseen ja älykkyyden lisäämiseen, myös taustalla toimivien tietojärjestelmien uudistamiseen.

Energiatoimiala on tulevaisuudessa yhä palvelukeskeisempää, jolloin tehokkaat teknologian tarjoamat mahdollisuudet työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta tulevat korostumaan entisestään.


Autamme energia-alan toimijoita seuraavilla osa-alueilla:

 

Palveluiden kehittäminen

Toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa, sekä kilpailun kiristyessä laadukas asiakaskokemus on entistä keskeisempi menestystekijä. Avullamme suunnittelet ja toteutat inspiroivia, liiketoimintaa ja käyttäjiä palvelevia digitaalisia palveluita ja asiakaskohtaamisia sekä uusia kilpailuetua tuovia ansaintamalleja.

Toiminnan ohjaaminen

Informaatiologistiikka kytkee asiakkaille tarvittaessa myös kolmansien tahojen tuote- ja palvelutarjonnan kiinteäksi osaksi palvelua. Energia-alan tietojärjestelmät ohjaavat ja optimoivat asiakkaan tilaus- ja ostotoimintaa ja mahdollistavat tehokkaat palvelut. Operatiivisen ohjauksen ratkaisumme varmistavat toiminnan luotettavuuden ja saumattoman asiakaskokemuksen.

Tiedon hyödyntäminen

Elämme aikaa, jolloin tiedon tulee liikkua, ja tiedosta tehdään uutta liiketoimintaa. Nopeasti kasvavat tietomäärät yhdistettyinä kehittyneisiin integraatio- ja analytiikkaratkaisuihin mahdollistavat entistä paremman kyvyn tunnistaa syy-seuraussuhteita sekä ennakoida ja reagoida nopeasyklisen liiketoimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteenamme on rakentaa asiakkaillemme ennakoivan liiketoimintalähtöisesti ohjautuva integraatiokyvykkyys.

Kun ryhdyimme järjestelmäuudistukseen, etsimme kumppaneita, jotka toimivat yhtä nopeasti ja ketterästi kuten mekin. Kumppaneita, jotka auttavat meitä toimimaan nopeasti ja ketterästi myös tulevaisuudessa. Digia vakuutti meidät kyvystään toteuttaa laajoja uudistuksia ja pitää langat käsissä useita maita kattavassa projektissa.
Marko Korhonen, CIO, St1

 

Miksi Digia?

Digialla on monipuolinen kokemus yhteistyöstä energiatoimialan yritysten kanssa. Olemme luotettu tietojärjestelmätoimittaja ja integraattori. Asiakkaamme toimivat energiatoimialan kaikilla osa-alueilla sähkön ja lämmön tuotannosta verkonrakennukseen ja kunnossapitoon. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa liiketoimintaa yksilöllisesti palvelevia tietojärjestelmäratkaisuja ja -palveluita.

Tarjoomamme sisältää muun muassa seuraavat ratkaisut ja palvelut:

Monikanavaisen liiketoiminnan palvelukehitys    |     Kokonaisarkkitehtuuri    |     Toimialakohtaiset ratkaisut    |     Ylläpito- ja tukipalvelut    |     AMS-palvelut    |     Tietojärjestelmäintegraatiot ja informaatiologistiikka    |     Johdon ICT-konsultointi