Julkinen sektori

Turvallinen selusta suomalaisille

 

Lataa Hyvien käyttökokemusten valtio -opas Lataa Tuottavuus kasvuun! -opas

Julkisia palveluita käyttää yhä kasvava joukko kansalaisia, samaan aikaan kun niiden tuottamiseen käytettävät resurssit pienenevät jatkuvasti. Julkinen sektori on haasteen edessä: miten kansalaisten palvelut turvataan kaikkialle Suomeen vähenevistä resursseista huolimatta. Haasteeseen voidaan osaltaan vastata kehittämällä helppokäyttöisiä, monikanavaisia ja turvallisia sähköisiä palveluita, jotka ovat kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Julkishallinnon yhteishankkeet ja palveluiden keskittäminen ovat yksi keino parantaa palveluiden tehokkuutta.

 

Kansalaisten palvelut turvattava tasavertaisesti koko Suomessa

Oivaltavat tietojärjestelmäratkaisut lisäävät tehokkuutta ja antavat julkiselle sektorille mahdollisuuden vastata digitalisoituvan maailman tuomiin tuottavuus- ja käytettävyyshaasteisiin.

Uudet palveluinnovaatiot syntyvät käyttäjien tarpeiden syvällisemmällä ymmärtämisellä. Yhä suurempi määrä julkisista palveluista tuotetaan ostopalveluina ja palveluprosesseja kehittämällä voidaan julkisen ja yksityisen sektorin palveluista muodostaa saumaton vuorovaikutteinen asiakaskokemus kansalaisille. 

Digitalisaatio ja internetin laajentuminen käsittämään asioita ja esineitä tuo mukanaan myös kasvavat haasteet tietoturvallisuuden vaatimuksien huomioimiselle uudenlaisia palveluita kehitettäessä.

 


Autamme julkista sektoria seuraavilla osa-alueilla:

Palveluiden kehittäminen

Käyttäjälähtöinen, vuorovaikutteinen ja turvallinen asiointi mahdollistaa palveluiden paremman saatavuuden ja niiden tehokkaamman tuottamisen.

Toiminnan ohjaaminen

Prosessien automatisointi ja tuotepohjaiset järjestelmät lisäävät palveluiden tehokkuutta ja vapauttavat henkilöstön aikaa vuorovaikutusta edellyttäviin tehtäviin.

Tiedon hyödyntäminen

Hajallaan oleva tieto yhdistetään tehokkaasti tietoarkkitehtuurilla ja saumattomilla integraatioilla. Tämä luo pohjan innovatiivisten palveluiden toteuttamiselle ja analyyttiselle tiedolla johtamiselle.


Miksi Digia?

Digia on luotettu asiantuntija julkishallinnossa. Vankka kokemuksemme julkisesta hallinnosta ja sen muutostarpeiden ymmärtämisestä, uudenlaisten palveluiden suunnittelusta, tietoturvallisten operatiivisten järjestelmien toteutuksista, prosessien automatisoinnista ja asiakaslähtöisten sähköisen asioinnin ratkaisujen rakentamisesta mahdollistavat osaltaan asiakkaillemme tarvittavan tuottavuusloikan tekemisen ja pitävän pohjan syvenevälle yhteistyölle.

Digia on valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n johdon konsultointipalveluissa seuraavilla osa-alueilla:

  • Operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien ja palveluiden kehittäminen (B)
  • Tietohallinnon kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri ja riskienhallinta (D)

 

Takaisin ylös