Palveluliiketoiminta

Parempia palveluita tehokkaammin – tavoitteena maailmanluokan palveluyritys

 

Haluatko tietää, mistä palveluliiketoiminnan tietojärjestelmät koostuvat?

Lataa opas

Palvelujen ostajat eri toimialoilla odottavat yhä laajempia palvelukokonaisuuksia, ennustettavin kustannuksin.
 

Digitalisaation avulla toimintaa on mahdollista tehostaa ja kehittää samanaikaisesti, asiakaskokemuksesta ja -palvelusta tinkimättä. 

Digitalisaatio mahdollistaa palveluiden tuottamisen entistä tehokkaammin: esimerkiksi liikkuvan työn prosessin optimointi, kohteessa tapahtuvan lisämyynnin mahdollistaminen sekä itse laskutusprosessin sujuvoittaminen työnkuittauksesta laskutukseen korostuvat.

Kiristyvään kilpailuun on kyettävä vastaamaan innovatiivisuuteen ja asiakasymmärrykseen perustuvilla tuotteilla ja palveluilla. Digitalisaatio avaa ovet uudenlaisten palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen.

Kyky yhdistää nopeasti kasvavat tietomäärät osaksi yrityksen prosesseja mahdollistaa asiakkaillemme entistä paremman kyvyn ennakoida ja reagoida nopeasyklisen liiketoimintaympäristön muutoksiin sekä jalostaa informaatio uudenlaisiksi palveluiksi.

 


Autamme palveluliiketoiminnan asiakkaitamme seuraavilla osa-alueilla:

Palveluiden kehittäminen

Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan liiketoimintaprosessejaan ja kehittämään uusia palveluita asiakkaan palvelupolun eri vaiheisiin. Olennaisessa osassa on käyttöliittymäsuunnittelu niin, että palvelut ovat toimivia ja helppokäyttöisiä eri käyttäjille, erilaisissa ympäristöissä. Tarjoomamme kattaa muun muassa etävalvonnan ja -ohjauksen ratkaisut, huolto- ja varaosapalveluiden myynnin, kiinteistöhuollon sekä ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten vanhustenhoitoon ja ateriapalveluihin. Lisäksi tarjoomaamme kuuluvat mobiiliratkaisut, sisäisen toiminnan tehostamiseen tähtäävät palvelut, kuten sähköiset työpöydät sekä myynnin, markkinoinnin, asiakkuudenhallinnan ja asiakaspalvelun ratkaisut.

Toiminnan ohjaaminen

Muutoskyky tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen edellyttää tietojärjestelmiltä joustavuutta. Toiminnan ohjaamisen ratkaisuillamme ja palveluillamme varmistat toiminnan luotettavuuden ja saumattoman asiakaskokemuksen, läpi palveluketjun. Tarjoomamme kattaa asiakastiedon hallinnan, ydintiedon hallinnan, liikkuvan työn optimoinnin ja kenttätyön ohjauksen, laskutusprosessin nopeuttamisen ja reaaliaikaisen asiakaskannattavuuden seurannan, taloushallinnon sekä toiminnan- ja palvelutuotannonohjauksen.

Tiedon hyödyntäminen

Liiketoimintaprosessien ja palveluiden digitalisoitumisen myötä tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Mahdollisuudet piilevät siinä, miten valtava tietomäärä saadaan jalostettua hyödynnettävään muotoon – päätöksenteon tueksi ja uusiksi palveluiksi. Tarjoomamme kattaa kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin, integraatioarkkitehtuurin ja integraatiopalvelut palvelukeskus-mallilla, tilannekuvaratkaisut, johdon raportointiratkaisut, pilvipohjaisen diagnostiikan (IoT), tietovarastoinnin, ydintiedon hallinnan ja Big Data -ratkaisut.


 

Digia palvelualan toimijoiden luotettuna kumppanina

 

Digialla on vuosien kokemus yhteistyöstä palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten kanssa eri toimialoilta. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa liiketoimintaa yksilöllisesti palvelevia tietojärjestelmäratkaisuja ja -palveluita, jotka tukevat koko monikanavaista palveluketjua tuotannosta loppuasiakkaan arkeen.

Palvelumme kattavat tietojärjestelmäratkaisujen lisäksi toimintaprosessien muutosta tukevat konsultointipalvelut, ratkaisumallin kehittämisen ja osallistumisen muutoksen läpivientiin yhdessä asiakkaan kanssa.Takaisin ylös