Pankki ja sijoituspalvelut

Asiakaskokemus nousee ykköseksi muuttuvan toimintaympäristön ristiaallokossa

 

Digitalisoituminen tuo tullessaan pankki- ja sijoitusalalle suuria mahdollisuuksia ja haasteita. Keskiössä on onnistunut asiakaskokemus, jota tavoitellessa palveluilta vaaditaan kykyä vastata jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Pankki- ja sijoituspalveluiden suuri haaste on, kuinka rakentaa yhä parempaa asiakaskokemusta, kun koko alaa ravistelevat samanaikaisesti uudet tehokkuusvaatimukset, tarve sopeutua jatkuvasti muuttuvaan sääntelyyn sekä uusien, ketterien pelureiden tuoma kilpailu.

Sääntelyn lisääntyminen on muutosvoima, joka vaatii kameleonttimaista kykyä sopeuttaa toimintaa jatkuvasti. Se haastaa toimijat uudistamaan liiketoimintamallejaan ja prosessejaan. Samaan aikaan tehokkuusvaatimukset kasvavat, ja uudet, innovatiiviset toimijat murtavat perinteisiä toimiala-rajoja ja kustannusrakenteita.

Asiointi- ja kommunikointitavat muuttuvat ja monikanavaistuvat. Mobiili valtaa alaa, ja palveluja automatisoidaan. Asiakkaita on palveltava vähintään yhtä hyvin kuin aiemmin, vaikka fyysinen kontakti vähenee. Olennaista on osata hyödyntää järjestelmissä olevaa tietoa yhä paremman asiakaskokemuksen rakentamiseksi, sillä asiakaskokemus ratkaisee palveluiden suositeltavuuden.

Digitalisoituminen on pankki- ja sijoitusalalle suuri mahdollisuus, joka parhaimmillaan lisää kilpailukykyä, alentaa kustannuksia, parantaa riskien hallintaa ja laajentaa markkinoita.


 

Autamme pankki- ja sijoitusalan toimijoita seuraavilla osa-alueilla:

 

Palveluiden kehittäminen

Joskus kuluttajalla on aikaa uppoutua tutkimaan sijoitusvinkkejä, toisinaan on tärkeintä saada asiat hoidettua nopeasti. Asiointikokemus voi olla elämyksellinen tai tehokas – sen asiakas valitsee itse. Kun valta on asiakkaalla, kuinka sitouttaa hänet ja varmistaa henkilökohtainen kokemus monikanavaisessa toimintaympäristössä? Autamme asiakkaitamme luomaan omille asiakkailleen kiinnostavia, arjessa toimivia lisäarvopalveluita.

Toiminnan ohjaaminen

Jotta organisaation prosessit ohjautuvat saumattomasti ja toiminta arjessa on sujuvaa, vaaditaan luotettavia, jatkuvuuden takaavia taustajärjestelmiä. Tarjoamme kotimaan finanssimarkkinoiden laajimman tuoteportfolion, joka on jalostunut liki 30 vuoden toimialakokemuksella.

Tiedon hyödyntäminen

Reaaliaikainen tiedon hyödyntäminen antaa valmiudet toimia ketterästi alati kehittyvässä markkinassa. Järjestelmiin kertyvän tiedon hyödyntäminen mahdollistaa myös uusien palveluiden ja toimintamallien kehittämisen.


 

Miksi Digia?

Meillä on lähes 30 vuoden tuntemus kotimaisesta ja eurooppalaisesta toimintaympäristöstä, ja osaamisemme palvelee monipuolisesti finanssialan eri toimijoita. Markkinoilla erottautumiseen ja asiakassuhteen syventämiseen vaaditaan asiakkaan asiointiprosessin ymmärtämistä ja järjestelmiä, jotka taipuvat ketterästi uusiin vaatimuksiin ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Tarjoamme konsultointipalveluita sekä konkreettisia, tuotteistettuja ratkaisumalleja, jotka pohjaavat Digia Financial Systems (DiFS) -tuoteperheeseemme. Voimme myös ottaa huolehdittavaksemme asiakkaidemme taustaprosessien ja järjestelmien ylläpidon. 

 

Takaisin ylös