Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Entistä vaikuttavampia 
SOTE-palveluja asiakas keskiössä

 

 

Lataa katsaus: SOTE-palveluita asiakas keskiössä

Palvelut on kyettävä tuottamaan tehokkaammin, ja niiltä vaaditaan yhä suurempaa vaikuttavuutta.

 

SOTE-palveluihin kohdistuu voimakkaita paineita. Yhteiskunta ja sen ikääntyvä, yhä voimakkaammin kaupunkialueille keskittyvä väestö eivät kykene kannattelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen verkostoa nykyisellään. Palvelut on kyettävä tuottamaan tehokkaammin, ja niiltä vaaditaan yhä suurempaa vaikuttavuutta. Järjestämis- ja tuotantovastuita organisoidaan suurempiin yksiköihin, ja yksityisten toimijoiden rooli julkisten rinnalla korostuu.

Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat odottavat yhä enemmän valinnanvapautta, digitaalisia itsepalvelukanavia sekä tietoa omasta hoidostaan ja vaihtoehdoistaan. Perinteiset hoitokäytännöt kääntyvät ylösalaisin: reaktiivisesta sairaudenhoidosta siirrytään palveluihin, jotka tukevat yksilöä aktiivisessa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Jotta kaikki tämä on mahdollista ja palveluilla voidaan kattaa yhä suurempia alueita, asiakas- ja potilastieto sekä resurssit on tarjottava tietoturvallisesti eri toimijoiden yhteiseen käyttöön. Digitalisaatio on avain, mutta vanhojen prosessien sähköistäminen ei riitä. SOTE-uudistus vaatii ajattelun ja toiminnan uudistamista sekä uusia toimintamalleja tukevia, joustavia tietojärjestelmäratkaisuja.

 Autamme SOTE-sektorin asiakkaitamme seuraavilla osa-alueilla:

Palveluiden kehittäminen

Sähköinen asiointi ja digipalvelut ovat keskeinen osa tulevaisuuden SOTE-kokonaisuutta. Digipalvelut ovat jo ihmisten arkea: internetistä etsitään terveystietoa, ja terveyshavaintoja kirjataan ja analysoidaan erilaisilla sovelluksilla. Yksittäinen kansalainen voi ottaa enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan ja osallistua omaan hoitoonsa, kun hänelle tarjotaan välineet siihen. Avainasemassa ovat IoT, analytiikka ja sähköisen asioinnin ratkaisut.

Toiminnan ohjaaminen

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan järjestää yhä tehokkaammin ja laadusta tinkimättä, resurssien on oltava hyödynnettävissä ja optimoitavissa yli organisaatiorajojen, olipa kyse tiloista, välineistä tai hoitohenkilökunnasta. Digian toiminnanohjauksen ratkaisut mahdollistavat resurssien käytön joustavasti asiakastarpeen mukaan.

Tiedon hyödyntäminen

Jotta asiakkaille voidaan kehittää uusia palveluita ja sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien käyttöä optimoida, tiedon on kuljettava saumattomasti. Toimijoilla on oltava näkyvyys siihen, missä päin maakuntaa tai jopa koko Suomea on vapaita resursseja, esimerkiksi henkilöitä kuvien lausumiseen tai tiloja leikkauksiin. Asiakkaan tiedot on oltava saatavilla, minkä tahansa hoitopaikan hän valitsee. Digian tiedonhallintaratkaisu mahdollistaa asiakas- ja potilastiedon hyödynnettävyyden yli organisaatiorajojen kansainvälisten standardien mukaisesti.
Digia SOTE-sektorin toimijoiden kumppanina

Suurten järjestelmämammuttien aika on ohi: tämän päivän ratkaisut toteutetaan joustavasti ja modulaarisesti niin, että niitä on helppo kehittää osissa tai laajempina kokonaisuuksina. Digialla on usealta eri toimialalta kokemusta modulaarisessa monitoimittajaympäristössä toimimisesta.

Digia on luotettava ja riippumaton, kotimainen kumppani SOTE-sektorin toimijoille. Useat suomalaiset viranomaistoimijat luottavat Digiaan tietoturvallisena kumppanina. Vahva kumppaniverkosto takaa kansainvälisen osaamisen ja tietotaidon maailmalla toteutetuista SOTE-ratkaisuista.

Kokonaisratkaisumme SOTE-sektorille vastaa kansallisia vaatimuksia ja on toteutettu kansainvälisten standardien mukaan. Tarjoamamme mahdollistaa tiedon yhteiskäyttöisyyden ja resurssien optimoinnin niin, että toimintaa on mahdollista kehittää pitäen asiakkaan keskiössä.Takaisin ylös