Telecom

Datan välittäjästä kokemusten rikastajaksi

 

Telecom-toimiala ei ole koskaan ollut yhtä kilpailtu, yhtä liiketoimintakriittinen ja yhtä keskeinen kuluttaja-asiakkaille. Kiristyvä kilpailu pakottaa toimijat muuttumaan ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja ja lisäarvopalveluita. 

 

Tietoturvalliset palvelut ovat arkeamme.

Loppukäyttäjien toiveet ja tarpeet ohjaavat uusien palvelujen syntyä myös B2B-liiketoiminnassa. Datamäärän kasvaessa vaatimukset perusinfran ja sovellusten toimivuudelle yhä vain lisääntyvät. Palvelujen saatavuus on taattava koko ajan ja joka paikassa nopeasti ja laadukkaasti.

Me Digiassa luomme uutta kasvua yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittyville kuluttaja- ja yritysmarkkinoille, jotka ovat perinteisen äänen ja tietoliikenteen välittämisen tuolla puolen. Olemme keskeisessä asemassa operaattoreiden laajentuessa uusille toimialoille. 


Autamme Telecom-alan toimijoita seuraavilla osa-alueilla:

Palveluiden kehittäminen

Asiakastiedon tehokas hyödyntäminen on avain kohdennetumpaan ja houkuttelevampaan palveluun ja parempaan käyttäjäkokemukseen.

Toiminnan ohjaaminen

Tehokas toiminnan ohjaus varmistaa asiakaspalvelun laadun ja verkkokapasiteetin riittävyyden siellä, missä asiakkaat verkkoa käyttävät.

Tiedon hyödyntäminen

Analytiikka auttaa uusien asiakasryhmien löytämisessä, nopeasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä sekä saatavilla olevan tiedon tehokkaassa kaupallistamisessa. Analytiikan avulla myös ennustetaan verkon käyttöä ja varmistetaan sen optimaalinen toiminta. Integraatioilla mahdollistetaan tiedon hyödyntäminen luotettavasti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti kaikista käytössä olevista järjestelmistä.


 

Miksi Digia?

Digia on telecom-toimialan laaja-alainen ja luotettu kumppani. Tunnemme IoT-ratkaisut ja osaamme toimintavarmuuden ylläpidon sekä saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen ja kaupallistamisen. Autamme asiakkaitamme rakentamaan liiketoimintamalleja, jotka luovat kasvua sekä mahdollistavat ketteryyden sekä läheisemmät asiakassuhteet.

Toimimme paitsi kokonaisvaltaisena ulkoistuskumppanina myös korkealaatuisten ratkaisuiden ja palveluiden tuottajana, konsulttina tai erilaisten järjestelmien integroijana. Kumppanuutemme ansiosta yrityksesi voi keskittyä oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen.Takaisin ylös