Vähittäiskauppa

Kaikkikanavaisesta kaupasta tuotteita, palveluita sekä elämyksiä jokaiseen päivään

Digitalisaation myötä kaupat palvelevat asiakasta entistä personoidummin tämän yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Laadukkaan ja joustavan palvelun lisäksi kuluttajat vaativat kaupaltaan vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

Lukuisten pitkäaikaisten asiakkuuksien kautta osaamisemme kattaa kaupan koko arvoketjun tuottajalta loppuasiakkaalle asti.

Digitalisoituneessa maailmassa kuluttaja asioi kaupassa haluamallaan tavalla ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikkikanavainen kauppa paitsi helpottaa kuluttajien arkea, myös tarjoaa monipuolisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä nautinnollisia elämyksellisiä virikkeitä.

Asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa elävä kauppa lähettää tälle ostohistoriaan, kulutustottumuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvia personoituja viestejä.

Mobiliteetti on keskeisessä roolissa läpi koko arvoketjun.  Kommunikointi älypuhelimella ohjaa kuluttajan käyttäytymistä, ja kaupan kaikki tieto ja toiminnot tuodaan käyttäjille mobiileihin päätelaitteisiin.

Lähikaupan ja lähipalveluiden kysyntä kasvaa. Kuluttajat vaativat vastuullista ja läpinäkyvää liiketoimintaa sekä tuotteiden jäljitettävyyttä aina alkutuotantoon saakka. 


Autamme vähittäiskaupan toimijoita seuraavilla osa-alueilla:

Palveluiden kehittäminen

Historiatieto, ennusteet, järjestelmät ja prosessit kytketään yhteen tukemaan personoitua, kaikkikanavaista asiakaskokemusta. Palveluntarjoaja kommunikoi asiakkaan kanssa reaaliaikaisesti myymälässä ja verkossa.

Toiminnan ohjaaminen

Moderni toiminnanohjaus mahdollistaa onnistuneen kaikkikanavaisen asiointikokemuksen ja sitä tukevan tehokkaan logistiikan. Henkilöresurssien optimointi sekä henkilöstön tehokas ja yhdenvertainen ohjaus auttavat palvelemaan asiakkaita paremmin ja kustannustehokkaammin.

Tiedon hyödyntäminen

Palveluna tuotettava informaatiologistiikka mahdollistaa tiedon hyödyntämisen ja jakamisen sidosryhmien tarpeisiin. Informaatiologistiikka kytkee kaupan prosessit, tavaravirrat ja markkinointiviestinnän kiinteäksi osaksi personoitua asiakaspalvelua. Olennaisen tiedon saatavuus asiakasrajapinnassa on yhtenäisen kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen perusta. Kilpailuetu syntyy asiakkaiden toimintaan ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvan big datan yhdistämisestä ja analysoinnista yhdessä liiketoiminnan ydintietojen kanssa. Nopea päätöksenteko perustuu kaikilla alustoilla toimivaan helppokäyttöiseen ja nopeaan visualisoituun raportointiin.


Miksi Digia?

Digialla on vuosien kokemus yhteistyöstä johtavien vähittäiskaupan yritysten kanssa.  Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme liiketoimintaa ja asiakaskohtaamisia yksilöllisesti palvelevia tietojärjestelmäratkaisuja. 


Tarjoomamme sisältää muun muassa seuraavat ratkaisut ja palvelut: 


Monikanavaisen liiketoiminnan palvelukehitys     |     Verkkokauppa     |     Vähittäiskaupan toimialakohtaiset ratkaisut     |     Kokonaisarkkitehtuuri     |     Tietojärjestelmäintegraatiot ja informaatiologistiikka     |     Asiakasanalytiikka     |     Tempus – henkilöresurssien optimointi     |     Digia OTE –mobiiliratkaisut     |     Ylläpito- ja tukipalvelut   |   Ulkoistetut tietojärjestelmäpalvelut     |     Johdon ICT-konsultointi