Vakuutus

Arvailusta aitoon asiakasymmärrykseen

 

Vakuutusala ei ole enää vain kasvoton korvauksien maksaja vaan entistä läheisempi apukäsi asiakkaan arjessa. Tässä onnistutaan, kun palvelut ja liiketoimintamallit ovat kunnossa - alan muutoksista riippumatta.

 

Syvän toimialatuntemuksen ansiosta kykenemme ajattelemaan ja etsimään ratkaisuja aidosti asiakkaan näkökulmasta.

Vakuutusalan toimintaympäristö on ollut jo vuosia voimakkaassa murroksessa. Henkivakuutusyhtiöt, vahinkovakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt ja vakuutusyhdistykset kohtaavat muutosta myös jatkossa.

Tulevaisuudessa nämä toimijat eivät ainoastaan tarjoa vakuutuksia ja maksa korvauksia vaan toimivat ennemminkin asiakkaan arjen hallinnan ja hyvinvoinnin mahdollistajina. Myös kiristyvä sääntely muuttaa perinteisiä liiketoimintamalleja ja edellyttää toimijoilta jatkuvia investointeja. Konsolidoituminen jatkuu, toimintatavat muuttuvat, palvelurajat häviävät ja verkostomainen tapa toimia yleistyy. Samaan aikaan valveutuneet asiakkaat odottavat digimurroksessa yhä personoidumpaa palvelua ja viestintää, monissa eri kanavissa, ajasta ja paikasta riippumatta.

Avainkysymys on: kuinka selvitä näistä kaikista haasteista tehokkaasti ja kilpailukykyisesti, ja tarjota samalla yhä parempaa asiakaskokemusta?


Autamme vakuutusalan toimijoita seuraavilla osa-alueilla:

Palveluiden kehittäminen

Monikanavaisuus ja älykkäät palvelut ovat avaimia personoidun asiakaskokemuksen, uusien palvelumallien sekä lisäarvopalveluiden ketterään kehittämiseen.

Toiminnan ohjaaminen

Kustannustehokkuutta ja tukea uusiin toimintatapoihin asianhallinnan, prosessien ja päätöksenteon digitalisoinnilla ja automatisoinnilla.

Tiedon hyödyntäminen

Kilpailuetua prosesseista saatavan tiedon ja asiakastiedon yhdistämisestä. Reaaliaikainen näkymä liiketoimintaan mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden paremman ennakoinnin ja asiakaskokemuksen parantamisen.


Miksi Digia?

Digialla on vuosien kokemus yhteistyöstä lukuisten vakuutusyhtiöiden kanssa. Toimimme asiakkaidemme kanssa tiiviissä kumppanuussuhteessa. Asiakkaamme arvostavat erityisesti syvää toimialatuntemustamme. Ylläpidämme ja kehitämme asiakkaidemme järjestelmiä, ja tarjoamme laajan palvelupaletin järjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen.


Tarjoomamme sisältää muun muassa seuraavat ratkaisut ja palvelut:

 

Asiakaskohtainen sovelluskehitys ja -tuotanto       |       Ylläpito- ja tukipalvelut        |       Arkkitehtuurit       |       Integraatiot       |       Digia Financial Systems -ratkaisut       |       Johdon ICT-konsultointi

 

Takaisin ylös