Valmistava teollisuus

Kilpailuetua digitalisaation ja tiedon avulla

 

Globalisaatio yhdessä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien kanssa muovaa teollisuuden eri toimialojen toimintakenttiä kiihtyvällä nopeudella. Tämän myötä korostuvat kyky toimia osana arvoketjua sekä tarpeet kehittää toimitusketjujen operatiivisten ohjausten tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

Ketteryys ja muutoskyky ovat avainasemassa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Arkea hallitsevat yhä useammin tilausohjautuva toimintamalli sekä tuottamattomien toimintojen poistamiseen tähtäävä Lean-ajattelu. Kilpailukyvyn kasvattamiseen vaikuttavat merkittävästi lopputuotteen käyttöä ja ylläpitoa tukevat palvelut, jotka mahdollistavat myös aivan uudenlaisia liiketoimintamalleja. Ketteryys ja muutoskyky ovat avainasemassa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tämä edellyttää tietojärjestelmiltä joustavuutta.

Liiketoimintaprosessien ja palveluiden digitalisoitumisen myötä tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Todelliset mahdollisuudet piilevät siinä, miten käytettävissä oleva tietomäärä saadaan jalostettua ymmärrettävään muotoon. Tämän ymmärryksen yhdistäminen asiakaskäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin luovat erinomaiset edellytykset tuote- ja palvelukehitykselle, siis kilpailuedun perustekijöille.


Autamme valmistavan teollisuuden toimijoita seuraavilla osa-alueilla:

Palveluiden kehittäminen

Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan liiketoimintaprosesseja, kehittämään uusia palveluita palvelupolun eri vaiheisiin ja kanaviin, sekä tuomaan teollisen internetin mahdollisuudet osaksi asiakkaidemme arkea, heidän asiakkaidensa eduksi.

Toiminnan ohjaaminen

Muutoskyky tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen edellyttää tietojärjestelmiltä joustavuutta, jota varten vaaditaan tarpeisiin soveltuva kokonaisarkkitehtuuri. Operatiivisen ohjaamisen ratkaisuillamme ja palveluillamme parannamme asiakkaidemme toiminnan tehokkuutta ja muutoskyvykkyyttä luoden näin edellytykset kilpailukyvylle.

Tiedon hyödyntäminen

Liiketoimintaprosessien ja palveluiden digitalisoitumisen myötä tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Autamme asiakkaitamme jalostamaan tämän valtavan tietomäärän hyödynnettävään muotoon päätöksenteon tueksi ja uusien palveluiden lähteeksi.

 

Miksi Digia?

Digialla on vuosien kokemus yhteistyöstä teollisuuden yritysten kanssa eri toimialoilta. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa näiden liiketoimintaa yksilöllisesti palvelevia tietojärjestelmäratkaisuja ja -palveluita, jotka tukevat koko monikanavaista palveluketjua tuotannosta loppuasiakkaan arkeen.


Tarjoomamme sisältää muun muassa seuraavat ratkaisut ja palvelut: 


Tietojärjestelmäpalvelut     |     Kokonaisarkkitehtuuri     |     Konsultointi     |     Ratkaisumallien kehittäminen     |     Integraatiopalvelut

Takaisin ylös