Digia Enterprise

Monipuolinen suomalainen toiminnan- ja talousohjausjärjestelmä

Digia Enterprise on suomalaisen tuotekehityksen ja palvelumuotoilun  käsissä kehittyvä toiminnanohjausjärjestelmä.

Palvelukokonaisuutena Digia Enterprise tukee liiketoiminnan kaikkia osa-alueita tehokkaana työkaluna, ei resursseja sitovana tietojärjestelmänä. Liiketoiminnan keskiöstä, toiminnanohjaus selkeyttää arjen toimintoja yhdistämällä tärkeitä tietoja ja automatisoimalla prosesseja, mahdollistaen läpinäkyvän tehokkaan toiminnan ja johtamisen.

Digia Enterprise on tuotteistetuista moduuleista ja lisäarvoratkaisuista koostuva toiminnanohjausjärjestelmä, joka antaa käyttäjälleen esimerkiksi sisälogistiikan automaatioiden ja mobiilikäytettävyyden myötä joustavuutta, nopeampaa reagointikykyä ja reaaliaikaista tietoa niin toimistolla kuin tienpäällä. 

Toiminnanohjaukseen tapahtumaketjuiksi keskitetyt toiminnot, prosessit ja toimintatavat mahdollistavat toimitusketjun tehokkaan hallinnan. Yhdenmukaiseen dataan perustuvasta kokonaisuudesta voidaan helposti ja nopeasti raportoida tuotteistetulla johtamisjärjestelmällä syy-seuraus -tietoja strategisten päätösten tueksi.digia-enterprise-moduulit.pngYmmärrys liiketoiminnan tarpeista on palvelua

Lukuisat asiakkaamme yli 20 vuoden aikana ovat kehittäneet ymmärrystämme liiketoiminnan erityistarpeista muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiantuntijoidemme kokemuksella saumattomasti toimivat järjestelmät ja niistä ammennettava tieto muodostavat tehokkaan kokonaisuuden.

Palvelumallimme kattavat

  • liiketoiminnankonsultointi
  • ratkaisukonsultointi
  • palvelumuotoilu
  • kehityskumppanuus
  • jatkuvat palvelutToiminnanohjauksen on tuettava työntekoa ja taivuttavat liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin

Monikanavainen palvelu

Asiakkaita sitouttavan palvelun tuottaminen edellyttää järjestelmältä joustavuutta.  Digia Enterprise on liitettävissä liiketoiminnan asiakasrajapinnalle tärkeisiin ratkaisuihin kuten verkkoliiketoiminta, tuotetiedonhallinta, logistiikka- ja mobiiliratkaisut.  

Automatisoidut prosessit

Reaaliaikainen tiedonkulku eri osastojen välillä helpottuu, tietojen käsittely nopeutuu ja yhteiset prosessit selkeyttävät työn kulkua. 
Esimerkiksi kaikki nimikkeisiin liittyvät hinta- ja varastosaldotiedot ovat automaattisesti ajantasalla ja asiakkaiden tekemät tilaukset tallentuvat suoraan osaksi myyntiä ja yrityksen muita operatiivisia prosesseja.

Saumattomat tietovirrat

Toiminnanohjausjärjestelmä toimii tietovirran HUBina, vastaanottaen ja lähettäen dataa eri käyttäjien tarpeisiin. Esimerkiksi tuotehallinnan muuttaessa tuoterakenteessa olevia osto-osia, tieto muutoksesta on välittömästi hankinnan ja tuotannon listauksissa. 

 

Toimitusketjun hallinta

Yhteisellä tiedolla hallitaan tapahtumaketjuja esimerkiksi asiakkuudenhallinnassa. Avoimet rajapinnat ja toimintalogiikka tukee tietosisällön ja eri toimintojen käyttämistä osana sähköisten palveluiden tuottamista. Näin mahdollistetaan toimitusketjun tehokas hallinta ja tuotetaan arvoa aina asiakkaalle asti.  

Tietoturvallisesti

Monipuoliset käyttöoikeuksien hallinnan ja esimerkiksi suojausprofiilikäsittelyn avulla voidaan eritiedot suojata yrityksen sisällä halutussa laajudessa.

Digia Enterprisen toimialavertikaalit palvelevat kohdennetusti


Meillä on yli 20 vuoden kokemus ERP-toimituksista ja ymmärrystä yli 200 ERP-asiakkaamme kautta erilaisesta liiketoiminnasta – siis juuri sinunkin arjestasi. Nimetty palvelupäällikkö, asiakaspalvelumme ja koulutustiimimme varmistavat kanssasi sujuvan arjen Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän parissa.

Elintarviketeollisuus

Toimialan erityispiirteitä sisältävä versio vastaa esimerkiksi reseptiikan, jäljitettävyyden ja tuoretuotteiden tuotannon haasteisiin.

Teollisuus

Järjestelmä mahdollistaa tuotannon reaaliaikaisen tilannekuvan seurannan, helpottaa tuotantolinjaston käyttöasteen optimointia ja asiakkuuksien hallintaa.

Tukku- ja erikoistavarakauppa

Hyvä monikanavainen tilaus- ja asiakaspalvelu  on digiaikakauden vaatimus. Toimialan perustoiminnallisuuksien lisäksi Digia Enterprise vastaa liiketoiminnan muutoksen tarpeisiin.

Uusimmat blogitekstit
Siirry blogiin  Digian blogiin 

 

Digia Enterprise ohjelmistotuki

https://extranet.digia.com | support.enterprise@digia.com | 010 313 2700 | Tukipalvelumme on tavoitettavissa arkisin klo 8.30 - 16.30

Takaisin ylös