Digitaaliset työympäristöt

Sähköinen työympäristö auttaa arjessa

 

 

Autamme sinua rakentamaan hyödyllisen ja hyödynnettävän intranetin tai sähköisen työpöydän.

Toimiva sähköinen työympäristö saa ihmiset ja tiimit toimimaan paremmin yhteen, parantaa tietotyön ja asiakaspalvelun tehokkuutta sekä sitouttaa työntekijät organisaation tavoitteisiin ja arvoihin. Se on kriittinen kanava niin johdon, työntekijöiden kuin viestinnänkin näkökulmasta. Usein se on paljon muutakin kuin paikka sisäistä viestintää varten – se on myös paikka tehdä työtä ja jakaa tietoa. 

Näin autamme

Me Digiassa konseptoimme, suunnittelemme ja toteutamme sähköisiä työympäristöjä – olipa kyseessä sitten yhteisöllinen intranet tai sähköinen työpöytä – jotka ovat hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta ja joilla organisaatiosi kykenee parantamaan työntekijöiden sekä asiantuntija- ja asiakaspalvelutyön tuottavuutta ja laatua. Huomioimme työssämme sen tosiasian, että yhä suurempi osa työstä on vuorovaikutusta: tietojen hakemista ja kysymistä toisilta, vastaamista toisten esittämiin kysymyksiin, olemassa olevien sisältöjen ja tietojen hyödyntämistä ja uudelleenkäyttöä sekä asioiden ideointia, suunnittelua ja iterointia yhdessä. 


Tiedät mitä organisaatiossasi ja projekteissasi tapahtuu

Saat tietoa yli työryhmä-, projekti- ja yksikkörajojen ajasta ja paikasta riippumatta, kun organisaatiosi läpinäkyvyys paranee. Käytät vähemmän aikaa palavereissa istumiseen ja sähköpostien vaihtoon.

Pystyt keskittymään olennaiseen

Työsi kannalta merkitykselliset ihmiset, tiedot ja tietämys ovat helposti löydettävissä, hyödynnettävissä ja jaettavissa. Kykenet hyödyntämään niitä esimerkiksi suunnitellessasi tulevaa, ratkaistessasi ongelmaa tai palvellessasi asiakastasi.

Palvelee osana organisaatiosi johtamisjärjestelmää

Mahdollistaa keskustelut päivittäisen työn ongelmapisteistä ja ajankohtaisista asioista sekä johdon ja työntekijöiden välisen vuoropuhelun tulevaisuuden haasteista ja kehityskohteista.

Hyödyt:

  • Tehostaa ihmisten ja tiimien työskentelyä ja yhteistyötä
  • Tuo eri työtilanteissa tarvittavat ihmiset, sisällöt, työkalut ja ohjeet helposti saataville
  • Tuo liiketoiminnan tunnusluvut ja raportit helposti saataville
  • Vähentää tiedon hakemiseen ja löytämiseen kuluvaa aikaa
  • Edistää tiedon jakamista yli työryhmä-, projekti- ja yksikkörajojen
  • Auttaa organisaation “yhteisfiiliksen” rakentamisessa, työntekijöiden osallistamisessa ja yhteisten toimintatapojen omaksumisessa
  • Auttaa johtoa suunnan näyttämisessä ja muutoksen viestimisessä