Tiedottaminen osakemarkkinoille


 

Digia antaa nopeasti täsmällistä informaatiota kaikista olennaisista seikoista, jotka liittyvät yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, omistukseen ja hallinnointiin. Digia noudattaa pörssin ja Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita liittyen säännölliseen ja erityiseen tiedonantamisvelvollisuuteen.

Digian tiedottamisen tavoitteena on se, että markkinoilla on koko ajan yhtiön toiminnasta oikea ja riittävä tieto. Digia tiedottaa pörssitiedotteella kaikki yhtiön toimintaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Lähtökohtaisesti oletuksena on se, että tiedolla voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon. Lisäksi Digia pyrkii aktiivisesti tiedottamaan muista liiketoimintaan liittyvistä asioista, vaikka näillä ei oleteta olevan vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon. Tällaisessa tilanteessa tieto julkaistaan Helsingin pörssin tiedotteiden nimeämisohjeen mukaisesti tiedotteena. Pörssin kautta tapahtuvan tiedottamisen lisäksi Digia julkaisee toiminnastaan markkinointinäkökulmasta suunnattuja lehdistötiedotteita, joiden pääasiallinen kohderyhmä on olemassa olevat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä media. Tällaisten tiedotteiden tarkoituksena on kuvata Digian toimintaa ja palveluntarjontaa kokonaisvaltaisesti, eikä niillä ole välitöntä vaikutusta pääomamarkkinaan.