Eettiset toimintatavat

 

Noudatamme paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa.
Emme hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa emmekä osallistu siihen.
Emme vääristele tietoja.


Palvelujemme ja tuotteidemme korkealaatuisuus on meille äärimmäisen tärkeää.

Yhtiön liiketoimet ja taloudellinen asema kuvataan tarkasti taloudellisessa kirjanpidossamme sovellettavien lakien ja valtion muiden säännösten mukaisesti.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme täyttämään asiakkaidemme tarpeet ja luomaan heihin pitkäkestoisia suhteita. Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeet ja tarjoamaan niitä vastaavia palveluja. Palvelujemme ja tuotteidemme korkealaatuisuus on meille äärimmäisen tärkeää.

Kunnioitamme muiden tahojen omistusoikeuksia sellaisina kuin ne määritetään niitä koskevissa patenteissa, tekijänoikeuksissa, tavaramerkeissä ja malleissa. Mitään ohjelmistoa tai työkalua ei käytetä ilman asianmukaista lupaa.

Pyrimme aktiivisesti varmistamaan kaikkien hallussamme olevien, itsellemme tai asiakkaillemme kuuluvien tietojen, materiaalien ja laitteiden suojan ja turvallisuuden niiden hallintaa koskevien salassapitosopimusten mukaisesti.

Kunnioitamme henkilöstömme yksityisyyttä, emmekä säilytä heistä mitään muita kuin suoranaisesti työhön liittyviä tietoja. Tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Kaikilla työntekijöillä on oikeus nähdä omat henkilöstötietonsa.

Välitämme henkilöstömme terveydestä ja tarjoamme heille tarvittavat terveyspalvelut. Ylläpidämme turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöillemme. Haluamme myös edistää terveellistä elämäntapaa ja siksi tarjoamme yhteisiä vapaa-ajan aktiviteetteja ja tuemme yksilöiden omia urheiluharrastuksia. Emme hyväksy huumeiden tai muiden päihteiden käyttöä töissä.

Tunnustamme työntekijöidemme oikeuden kuulua ammattiyhdistyksiin ja kunnioitamme tasapuolisesti oikeutta kuulua kaikkiin senkaltaisiin organisaatioihin. Emme kohtele ihmisiä eri tavoin heidän valitsemansa jäsenyyden tai sen puutteen perusteella.

Kiellämme jyrkästi lapsityövoiman ja pakkotyön käytön, emmekä salli kumppaniemme tai alihankkijoidemme käyttävän niitä.

Eettinen käytös on lopulta jokaisen ihmisen omalla vastuulla. Kaikkien työntekijöiden, riippumatta heidän asemastaan organisaatiossa, odotetaan noudattavan näitä periaatteita, ilmoittavan rikkomuksista ja suojaavan yhtiötä epäeettiseltä toiminnalta.

Henkilöstömme on suurin vahvuutemme ja heidän hyvinvointinsa yhtiössä on ensiarvoisen tärkeää.

Takaisin ylös