Toimimme ympäristöä kunnioittaenKannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Olemme tietoisia ympäristön hyvinvoinnista ja kannamme siitä huolta. Tunnistamme toimintamme vaikutukset 

ympäristöön sekä keinot vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Otamme ympäristöasiat huomioon toiminnassamme, päätöksenteossamme sekä toimintamme kehittämisessä ja seurannassa.

Arvostamme asiakkaidemme ympäristönsuojelutavoitteita ja teemme yhteistyötä toimittajien ja asiakkaiden kanssa
tarjotaksemme palveluja, joiden avulla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan pienentää. Noudatamme paikallista
lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Kiinnitämme huomiota ympäristön hyvinvointiin fyysisen
toimintaympäristön, käyttämiemme tuotteiden sekä työntekijöidemme tietojen ja ympäristötietoisuuden alueella.

Digian Helsingin toimipiste on osa WWF:n Green Office -verkostoa Fyysinen toimintaympäristö

Toimipisteissämme kiinnitetään huomiota energian- ja vedensäästömahdollisuuksiin. Ne otetaan huomioon myös toimipisteiden uudistamisessa ja uusien toimipisteiden suunnittelussa.Hankintaprosessi, kierrätys ja jätteiden käsittely

Tilanteissa, joissa voimme valita ympäristöystävällisen ja vähemmän ympäristöystävällisen tuotteen välillä, suosimme ympäristöystävällistä. Tunnistamme keinoja vähentää toimistotarvikkeiden ja kulutustavaroiden määrää sekä lisätä mahdollisuuksien mukaan niiden kierrätystä. Pyrimme kierrättämään toimistoissamme kaikki kierrätettävät materiaalit kuten paperin, pahvin, metallit ja orgaanisen jätteen. Mikäli kierrättäminen ei ole mahdollista, etsimme ympäristöystävällisen tavan jätteiden hävittämiseen.Työntekijöiden ympäristötietoisuus

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden vaikuttaa oman ekologisen jalanjälkensä kokoon. Tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi käytämme mahdollisuuksien mukaan sähköisiä viestintävälineitä kuten sähköpostia ja video- ja puhelinneuvotteluja. Jos matkustaminen on tarpeen, kannustamme työntekijöitä valitsemaan ympäristöystävällisen matkustustavan. Tutkimme kaikkien sellaisten aloitteiden toteuttamiskelpoisuuden, joilla pyritään vähentämään aiheuttamiamme ympäristöhaittoja.Takaisin ylös