Rekisteriseloste

 

 

Tämä on henkilötietosuojalain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 15.6.2015.

1. Rekisterinpitäjä    

Digia Finland Oy (Y-tunnus 1091248-4 )
Valimotie 21, 00380 Helsinki

Puh 010 313 3000
Fax 010 313 3700

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jermu Pöllänen
Digia Finland Oy
Valimotie 21, 00380 Helsinki
Puh 010 313 3000
Fax 010 313 3700
Email: jermu.pollanen@digia.com

3. Rekisterin nimi

Mobiili-sovelluksen avulla soitettujen hätäpuhelujen sijaintitietojen käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Digia Finland Oy:n Hätäkeskuksen tietojärjestelmiin välittämien sijaintitietojen väliaikaiseen tallennukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään sovelluksen käyttäjistä tietoja, kuten:

  • Soittajan puhelinnumero
  • Soittajan sijaintitieto
  • Hätäpuhelun ajankohta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi palvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka tarvitaan Hätäkeskuksen hätäpuhelujen edellyttämän sijaintitietojen välittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia muille kolmansille osapuolille.
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston ja -toimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäkohtaista tunnistetta.

Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Tallennettuja tietoja säilytetään korkeintaan yhden vuorokauden ajan. Tiedon korjaamiselle ja poistamiselle ei täten ole erityistä poikkeavaa muutostarvetta.