q&a-banneri.jpg

Miten Digia on varautunut koronavirukseen?

________  _

 Päivitetty: 11.5.2020

Koronavirus ja toimet viruksen leviämisen hidastamiseksi vaikuttavat tällä hetkellä voimakkaasti yrityksiin ja koko yhteiskuntaan. Löydät tästä koosteesta kysymyksiä ja vastauksia Digian varautumisesta koronavirusepidemiaan.

Seuraamme aktiivisesti viranomaisten tiedotusta ja suosituksia, ja päivitämme ohjeistustamme sen mukaisesti. Pyrimme tekemään ennakoivia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilöstömme turvallisuuden ja liiketoimintojemme jatkuvuuden poikkeustilassa.

 


 

Miten Digia varmistaa toimituskykynsä vallitsevassa tilanteessa?

Digia on kotimainen toimija, jonka toimitusketju ja toiminnot keskittyvät pääasiassa Suomeen. Myös ylläpitopalvelumme tuotetaan Suomessa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kanssa, jonka ansiosta meillä on kattava turvallisuusorganisaatio sekä suunnitelmat ja prosessit poikkeustilanteisiin.

Olemme ottaneet ennakoivasti käyttöön kattavat varautumisjärjestelyt koronaviruksen varalle, jotta voimme taata henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuuden, toimintamme jatkumisen ja palveluidemme tuottamisen ilman merkittäviä häiriöitä. Seuraamme aktiivisesti viranomaisten tiedotusta ja suosituksia, ja päivitämme ohjeistustamme sen mukaisesti.

Suurin osa Digian henkilöstöstä pystyy jatkamaan työskentelyä normaaliin tapaan etäyhteyksien kautta ja Digian palvelut ovat toiminnassa katkotta. Olemme kasvattaneet järjestelmiemme ja yhteyksiemme kapasiteettia, jotta digialaisten etätyö sujuisi vaivattomasti.

Olemme tiedottaneet myös alihankkijoitamme omista käytännöistämme sekä toimintaohjeistamme sekä pyytäneet alihankkijoiltamme tietoa heidän omista varautumissuunnitelmistaan. Näin pyrimme huolehtimaan siitä, että varautuminen on suoritettu asianmukaisesti läpi toimitusketjumme.


Millaisia toimia Digia on tehnyt henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi?

Suurin osa Digian henkilöstöstä työskentelee tällä hetkellä etänä. Olemme ohjeistaneet siirtämään kaikki kokoukset ja palaverit ensisijaisesti online-ympäristöihin ja välttämään kasvokkain pidettäviä palavereita niin sisäisesti kuin asiakkaiden kanssa. Olemme myös ohjeistaneet ja ohjeistamme päivittäin henkilöstöämme käsienpesusta ja muusta korostetusta henkilökohtaisesta hygieniasta sekä muista menettelytavoista tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Digialla on kattava turvallisuusorganisaatio sekä suunnitelmat ja prosessit poikkeustilanteisiin. Yrityksen johto seuraa koronavirusepidemian kehittymistä päivittäisissä tilannekatsauksissa. Keskitetyn tiedottamisen ja päätöksenteon avulla varmistamme nopean reagointikyvyn muuttuviin tilanteisiin.

Henkilökuntamme pidetään jatkuvasti tietoisena toimintaprosesseista, ja varmistamme jatkuvalla viestinnällä tiedonkulun läpi organisaatiomme.


Kuka Digialla vastaa varautumistoimenpiteistä?

Koronaepidemian varautumisjärjestelyjä ja tarvittavien toimenpiteiden toteutusta johtaa Digian turvallisuusorganisaatio turvallisuusjohtajan (CSO) ohjauksessa. Tämä organisaatio toimii myös normaalioloissa ennakoiden ja reagoiden poikkeamiin kaikkina aikoina. Yrityksen johto seuraa koronavirusepidemian kehittymistä päivittäisissä tilannekatsauksissa.


Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Digian liiketoimintaan?

Koronaepävarmuus vaikuttaa myös Digian liiketoimintaan, mutta vaikutuksen suuruutta on toistaiseksi vaikea arvioida. Odotamme myös Digiassa koronakriisin johtavan taloudelliseen taantumaan, jonka vaikutukset Digian liiketoiminnassa näkyvät todennäköisesti voimakkaammin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Digian laaja tarjoama sekä jatkuvien palveluiden ja ylläpidon suuri osuus osittain pehmentävät mahdollisia vaikutuksia. Olemme myös investoineet jatkuvuuden turvaamiseen. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme on vakaa.


Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Digian näkymiin ja tulosohjeistukseen?

Kuluvan vuoden liikevaihto- ja tulosnäkymiin liittyy selvästi tavallista enemmän epävarmuutta, mutta tämänhetkisten tietojen perusteella meillä ei ole perusteita muuttaa tilinpäätöstiedotteessa antamaamme tulosohjeistusta. Arvioimme edelleen, että vuonna 2020 liikevaihtomme kasvaa ja liikevoittomme ennen liikearvopoistoja paranee verrattuna vuoteen 2019.


Miten voin ottaa yhteyttä saadakseni lisätietoa koronavirukseen varautumisesta?

Olemme perustaneet keskitetyn yhteydenottopisteen kysymyksille koronaviruksen vaikutuksista Digian toimintaan. Osoite yhteydenotoille onkorona-osoite.PNG

Jos olet asiakkaamme, voit kaikissa kysymyksissä kääntyä tuttuun tapaan myös omien yhteyshenkilöidesi puoleen.