Public Sector Executives

12.-13.11.2019   Lisää kalenteriin

Olemme mukana Public Sector Executives -tapahtumassa Lahden Sibeliustalolla 12.-13.11.

Parhaat onnistumiset ovat aina syntyneet yhteispelillä. Digitaalisuuden ansiosta ihmiset ja organisaatiot pystyvät uudenlaiseen yhteispeliin, jossa on mahdollista saavuttaa aiempaa enemmän. Elämme verkottuneessa maailmassa, jossa ihmisten, järjestelmien ja laitteiden verkostoista syntyy kokonaisia digitaalisia ekosysteemejä.

Uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Digitaalisten ekosysteemien maailma rakentuu datalle. Dataa syntyy jatkuvasti, runsaudenpulaan asti, ja sellaisenaan siihen vain hukkuu. Olennaista on valikoida, hallita ja hyödyntää dataa oikein.

Data on keskiössä toiminnan ohjaamisessa ja uudistamisessa. Analytiikka luo asiakasymmärrystä, mahdollistaa kannattavuuden parantamisen, ja auttaa kehittämään toimintaa. Jakamalla ja yhdistämällä dataa verkostoissa on mahdollista luoda uudenlaisia palveluita ja toimintatapoja.

Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan kanssamme!

Tutustu tapahtumaan >>