Uutinen

1300 ammattilaisen yhteisössä jokainen saa olla oma itsensä – Pride-viikolla esillä digialaisten monimuotoisuus

Pride-viikkoa vietetään Helsingissä 7.-13. syyskuuta. Digialla Pride-viikko on erityisesti työyhteisömme moninaisuuden juhlaa. Jatkuvan oppimisen hengessä haluamme jatkuvasti myös kehittyä siinä, kuinka tuemme monimuotoisuutta Digialla. Syyskuussa järjestämme yhdessä Inklusiivin kanssa digialaisille monimuotoisuuskoulutusta.

Digialla työskentelee 1300 asiantuntijaa kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa sekä Tukholmassa. Isossa joukossa kaikki eivät ole samasta puusta, vaan diversiteettiä löytyy niin asuinpaikan, ikäjakauman, sukupuolten kuin monen muun tekijän suhteen.

Työyhteisön monimuotoisuus on voimavara, jota arjessa ei aina tule ajatelleeksi. Pride-viikolla kiinnitämme huomiota ja nostamme esiin digialaisten monimuotoisuutta. Kun ammattilaiset ovat erilaisista taustoista, pystymme yhdistämään erilaisia osaamisia, näkökulmia ja vahvuuksia sekä työyhteisön arjen rikkaudeksi että asiakastoteutustemme parhaaksi.

Monimuotoisuus on osa Digian yritysvastuuta: tavoitteemme on kehittää Digiasta jatkuvasti entistä inklusiivisempaa työpaikkaa, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Psykologinen turvallisuus on tutkitusti tekijä, joka yhdistää menestyviä työyhteisöjä. Jatkuva oppiminen on yksi keskeisistä kulttuuriperiaatteistamme, ja Senior Trainee -hengessä uskomme, että voimme koko ajan kehittyä työyhteisönä siinä, kuinka otamme huomioon ihmisten erilaisuuden.

Digia on vuoden 2020 alusta alkaen kuulunut Inklusiiv-yhteisöön, joka toimii myös Women in Techin kattojärjestönä. Vuonna 2019 perustetun Inklusiivin missio on selkeä: he haluavat edistää monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa eli ”mukaan ottavampaa” työelämää. Yhdessä Inklusiivin kanssa järjestämme syyskuussa monimuotoisuuskoulutusta sekä esimiehille, Digian johdolle että kaikille halukkaille digialaisille. Koulutuksissa opitaan muun muassa tunnistamaan tiedostamattomia stereotypioita sekä välttämään tahattomia syrjiviä käytäntöjä.

Pride-viikolla huomio on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöissä

Pride-viikolla huomio on erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemassa osana työyhteisöä. EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomessa edelleen vain 15 % seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista kertoo voivansa olla täysin avoimia asiasta työpaikallaan. 24 % pyrkii piilottamaan suuntautumisensa tai identiteettinsä kokonaan.

"Pride-viikosta on tullut monelle yritykselle näkyvä tasa-arvon ja monimuotoisuuden symboli. Haluamme myös Digialla huomioida viikon ja tuoda samalla esille, että haluamme taata kaikille digialaisille turvallisen työympäristön, jossa voi olla töissä juuri sellaisena kuin on. Rakennetaan siis yhdessä hyväksyvää, avointa ja arvostavaa kulttuuria monimuotoisten monimuotoisuusteemojen ympärille", kuvaa henkilöstö- ja kulttuurijohtaja Pia Huhdanmäki.

Toivotamme kaikille hyvää Pride-viikkoa!

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*