Toimiva integraatio on digitalisaation ydin – Digia peräänkuuluttaa integraatioiden roolia IT-alan koulutuksessa

Integraatiot ovat yrityksille yksi merkittävimmistä IT:n mahdollistamista kilpailukykytekijöistä, olipa kyse toiminnan tehostamisesta tai järjestelmiin kertyvän tiedon hyödyntämisestä uusien palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä. Integraatioiden kasvava merkitys näkyy kysyntänä osaajille. Suomalaisissa oppilaitoksissa integraatioon keskittyvät koulutusohjelmat loistavat poissaolollaan.

Digia järjestää huhtikuussa maksuttoman, seitsemänä arki-iltana toteutettavan koulutuksen järjestelmäintegraatioista. Koulutuksen kautta Digialle etsitään uusia työntekijöitä. 

Integraatioliiketoiminta on yksi Digian nopeimmin kasvavia liiketoiminta-alueita, jossa uusille osaajille on lähes jatkuva tarve. Tekijöiden löytäminen ei ole itsestäänselvyys, sillä integraatioihin keskittyviä koulutusohjelmia on suomalaisissa IT-alan oppilaitoksissa tarjolla vähän.


Yrityksissä keskitetyn integraation hyödyt nähdään, oppilaitokset jäljessä

Johtaja Teemu O. Virtanen Digialta arvelee, että integraatioiden vähäinen rooli alan koulutuksessa kumpuaa perinteisestä ajattelusta, jossa integraatiot nähdään järjestelmähankkeiden ”itsestäänselvänä välttämättömyytenä”.

”Logiikka on, että integraatiot tehdään kokonaistoimituksen ohessa. Kuitenkin se, miten integraatioita tehdään ja hallitaan, vaikuttaa todella paljon hankkeiden kustannustehokkuuteen ja lopputuotteen toimivuuteen. Siihen nähden integraationäkökulma jää koulutusohjelmissa vähälle”, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan yrityksissä on viime vuosina alettu ymmärtää keskitetyn integraation merkitys. Yritysten prosessit digitalisoituvat, ja käytössä olevan datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Siinä, miten järjestelmät ja niistä saatava tieto tukevat johtamista ja uusien palveluiden kehittämistä, integraatioilla on merkittävä rooli.

”Yksittäisten järjestelmätoimitusten yhteydessä toteutettujen järjestelmäriippuvuuksien sekamelska on kustannushaaste ja jarru kehitykselle siinä missä keskitetty integraatio mahdollistaa sujuvan tiedon hyödyntämisen. Yrityksissä tämä jo nähdään, mutta oppilaitokset eivät ole vielä havahtuneet”, Virtanen sanoo.


Kotimainen osaaminen ei lisää kustannuksia asiakkaalle – päinvastoin

Digian liiketoiminta on rakennettu kotimaisen korkean ammattitaidon varaan. Siksi on merkityksellistä, miten osaavaa henkilöstöä on saatavilla työmarkkinassa.

”Tämä on sentyyppistä tekemistä, jossa työntekijöiden ja asiakkaan välisen kommunikaation tulee olla saumatonta. Integraatiot liittyvät yrityksen tai organisaation kaikkiin järjestelmiin, ja kaikki muutokset toiminnassa heijastuvat integraatioihin. Niiden suunnittelussa ja toteutuksessa vaaditaan siis syvällistä ymmärrystä toimintaympäristöstä”, Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan kotimainen, korkealuokkainen osaaminen ei näy asiakkaille ylimääräisenä kustannuksena – päinvastoin.

”Kun tekijät ovat lähellä ja asiakkaan kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä, toiminta on samalla tuloksellista. Kustannusvertailu kestää lähemmänkin tarkastelun”, Virtanen sanoo.

”Asiakasorganisaation ydinjärjestelmiin liittyvän tiedon käsittelyyn liittyy myös turvallisuusnäkökulmia, joiden vuoksi monet asiakkaamme toivovat IT-kumppanin toimintojen sijaitsevan Suomessa”, Virtanen sanoo.

Digian integraatioakatemia antaa kattavan yleiskatsauksen integraatiotyökaluihin ja -tekniikoihin sekä perehdytyksen siihen, kuinka Digia yhtenä Suomen johtavista integraatiotaloista niitä hyödyntää. Koulutus on startti, jonka jälkeen on mahdollista aloittaa työskentely integraatioiden parissa ja kartuttaa tietotaitoa tekemisen kautta.

Lisätietoa:
Teemu O. Virtanen
Johtaja, tiedon hyödyntäminen
p. 040 849 1159

Ilmoittautuminen Digian integraatioakatemiaan on käynnissä. Lue lisää:
http://www.digia.com/kampanjat/integraatioakatemia/

Takaisin ylös