Digia Cyber Hackathon 9.9.: Opiskelijat pistävät Digian järjestelmät tiukkaan testiin

Kolme Digian tuoteperhettä pääsee 9.9. harvinaisen tiukkaan tietoturvatestaukseen, kun Digia Cyber Hackathon haastaa Laurean, Metropolian ja MPK:n IT-alan opiskelijat leikkimieliseen hakkerointikisailuun. Tietoturva on olennainen osa tämän päivän yritystoimintaa ja it-kehitystä. Hackathon-tapahtuma on osa jatkuvaa tietoturvatietoisuuden ja -kulttuurin edistämistä Digialla.

Ensi vuoden toukokuussa voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on nostanut tietoturvan korostetusti esille monissa yrityksissä ja organisaatioissa. Myös Digia on tuonut tarjoomaansa uusia, tietosuoja-asetukseen liittyviä palveluita ja ratkaisuja.

Tietosuoja ja tietoturva ovat kuitenkin tietosuoja-asetusta laajempi asia: ne liittyvät olennaisesti kaikkeen IT-kehitykseen ja IT-yritysten toimintaan. Syyskuussa järjestettävä Digia Cyber Hackathon -tapahtuma on osa jatkuvaa tietoturvakulttuurin edistämistä ja syventämistä Digialla.

Digia Cyber Hackathon: Tuotteiden tietoturvatestausta ja tietoturvakoulutusta leikkimielisesti

Digia Cyber Hackathon -tapahtumassa Digian tietoturva-ammattilaiset, tuotespesialistit ja IT-alan opiskelijat etsivät tietoturva-aukkoja testaukseen valituista Digian tuoteperheistä. Tapahtumasta kertyvillä opeilla parannetaan testattavien järjestelmien tietoturvaa. Digian tavoite on jatkuvasti kehittää tietoturvakulttuuriaan, ja hackathon-tapahtuma on yksi keino, jonka avulla edistetään ja syvennetään tietoisuutta haavoittuvuuksien ja uhkien muodostumisesta, ehkäisemisestä ja korjaamisesta.

Opiskelijat toimivat hackathonissa ns. ulkopuolisina hyökkääjinä, jotka etsivät sovelluksista tietoturva-aukkoja ja pyrkivät niitä hyödyntäen hakkeroimaan testattavia järjestelmiä. Opiskelijoilla hackathon on ainutlaatuinen tilaisuus tietoturvakysymyksiin perehtymiseen Digian asiantuntijoiden johdolla ja aitojen tietojärjestelmien kautta. Hackathon-osallistuminen voi myös mahdollistaa opinnäytetyöpaikan, harjoittelun tai jopa rekrytoinnin Digialle.

Testattavat Digian tuoteperheet ovat:

 Testattavat sovellukset asennetaan suljettuun testausympäristöön. Hackathonilla ei ole vaikutusta asiakkailla käytössä oleviin kyseisten tuoteperheiden järjestelmiin.

”Tietoturva on aina ollut tärkeä osa toimintaamme ja kulttuuriamme. Terävöitämme turvalliseen tietojärjestelmätyöhön liittyvää tarjoomaamme entisestään. Myös tietosuoja on keskiössä juuri nyt”, sanoo turvallisuusjohtaja Mikko Jylhä Digialta.

”Tällaisen tapahtuman järjestäminen vaatii rohkeutta. Tulokset voivat olla yllättäviä, ja joudumme mahdollisesti epämukavuusalueelle. Sanoisin kuitenkin, että tämä jos jokin on sitä tosi professionaalista tapaa tehdä asioita ja on aivan ihanaa olla siinä mukana! Saamme sekä tuotteista että toimintatavoistamme oppia, joka on todella arvokasta tulevaisuutta silmällä pitäen”, sanoo Digia Cyber Hackathon -tapahtuman projektipäällikkö Maija Uotila Digialta.

Takaisin ylös