Digia tukee tänä jouluna Pelastakaa Lapset ry:n työtä

Digia haluaa olla mukana ennaltaehkäisemässä suomalaisten lasten ja nuorten syrjäytymistä. Pelastakaa Lapset ry:lle tehdyn lahjoituksen avulla tuetaan muun muassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja kouluttautumista.

Digia on tehnyt tänä jouluna lahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:lle tukeakseen kotimaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Suomessa esimerkiksi elää yli satatuhatta lasta köyhissä perheissä. Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään. Se hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Pitkittynyt köyhyys myös siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa apu tavoittaa lapset, sitä paremmin he selviytyvät elämässään ja voivat katkaista köyhyyden kierteen. Suurissa vaikeuksissa ovat nuoret, jotka eivät köyhyyden vuoksi pysty jatkamaan opintojaan peruskoulun jälkeen. Lahjoituksemme kohdistuu nimenomaan Eväitä elämälle -ohjelmaan, missä nuoria tuetaan 2. asteen opintoihin ja muillakin keinoin löytämään suunnan elämäänsä.

Joululahjoitusten avulla Pelastakaa Lapset ry muun muassa maksaa lasten harrastusmaksuja ja hankkii nuorille oppikirjat koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle. Lahjoitusten turvin nuorten tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan, vaan he voivat valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin.

Takaisin ylös