Uusi opas julkaistu: Vauhtia palvelusektorin digimurrokseen!

Uudessa, 13.12. julkaistussa oppaassa Digian palvelutoimialan asiantuntijat kertovat näkemyksensä, miten palvelusektorin yritykset voivat parantaa asiakaskokemusta ja operatiivista tehokkuutta digitalisaation avulla.

Kasvavista palveluyrityksistä 70 prosenttia on määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen yhdeksi merkittävimmistä strategisista tavoitteistaan. Tulos ilmenee Palvelualojen työnantajat Palta ry:n tutkimuksesta keväältä 2016.

Mitä digitalisaatio voi sitten tuoda palvelusektorille, ja miksi se nähdään kasvun moottorina? Näkemyksemme mukaan digitalisaatio on palvelusektorilla merkittävässä roolissa sekä kilpailukyvyn että kilpailuedun rakentamisessa. Ydinasiat kiteytyvät kahteen sanaan: tehokkuus ja asiakaskokemus. Toistaiseksi yritykset ovat näiden asioiden kehittämisessä digitalisaation keinoin hyvin eri vaiheissa.

Oppaan ovat kirjoittaneet Digian asiantuntijat Mikko Hakola, Jani Valu, Satu Edelman ja Kai Somppi. He esittävät oppaassa näkemyksensä seuraavista asioista:

  • Kuinka työvuorosuunnittelua, resursointia ja kenttätyönohjausta saadaan automatisoimalla tehostettua ja tarkennettua
  • Kuinka näkymättömät työt saadaan näkyviin ja laskutusastetta parannettua
  • Kuinka asiakaskokemusta voidaan parantaa tarjoamalla uusia palveluita, monikanavaista asiointia ja läpinäkyvyyttä
  • Kuinka tietoa voidaan hyödyntää yrityksen johtamisessa ja päätöksenteossa.


Lataa opas ilmaiseksi täältä >>

Oppaassa tarkastellaan Kiinteistöpalvelu Möttösen helppoa digiarkea, eli kuinka digitalisointi tehostaa operatiivisia prosesseja ja parantaa asiakaskokemusta.

Takaisin ylös