Uutinen

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto 112 Suomi -mobiilisovellukselle

Hätäkeskuslaitoksen ja Digian yhteistyössä tekemä 112 Suomi -mobiilisovellus on valittu valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Palkinto myönnettiin 5.5. Helsingissä TERVE-SOS 2017 -tapahtuman ja turvallisuusfoorumin yhteydessä. Palkinnon vastaanottivat hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitoksesta ja projektipäällikkö Jermu Pöllänen Digialta. Turvallisuuspalkinnon lisäksi jaettiin myös yksi tunnustuspalkinto, joka myönnettiin Heli Komulaiselle esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä.

Turvallisuuspalkinto 112 Suomi -mobiilisovellukselle

112 Suomi -sovelluksen ansiosta avuntarvitsija pystytään paikantamaan tehokkaammin, ja näin avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Sovellus hyödyntää satelliittipaikannusta ja se lähettää koordinaatit suoraan hätäkeskustietojärjestelmään, kun avuntarvitsija soittaa sovelluksella hätänumeroon. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta näkee, että mobiilisovellus on erittäin hyvä työkalu esimerkiksi ensihoidon tehtävissä, missä ilmoittaja ei pysty kertomaan tarkkaa sijaintiaan.

"Hätäkeskuslaitos ottaa keskimäärin joka 12. sekunti uuden hätäilmoituksen vastaan ja välittää hälytystehtävän joka 26. sekunti. Tehtävistä lähes 60 prosenttia välitetään terveystoimelle. Avuntarvitsijan tarkalla paikantamisella onkin huomattava merkitys erityisesti turvallisuusviranomaisten resurssien tehokkaaseen käyttöön, kun tarkkaa osoitetietoa ei ole käytettävissä. Tarkan sijaintitiedon avulla voimme hälyttää paikalle lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. Nopean paikantamisen ja hälyttämisen avulla hätäkeskuspäivystäjällä jää myös enemmän aikaa ohjeistaa avuntarvitsijaa", sanoo Nieminen Hätäkeskuslaitokselta.

Sovellus on lanseerattu käyttöön kesäkuussa 2015. Se on saavuttanut erityisen hyvän suosion, sillä latauksia oli toukokuun alkuun mennessä jo 983 00 eli lähes miljoona. Sovellus on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta ja Euroopassa ollaan halukkaita ottamaan Suomesta mallia vastaavan sovelluksen käytössä. Sovelluksen kautta soitettujen hätäpuheluiden määrä on noussut tasaisesti sen käyttöönoton jälkeen. Yhteensä sovelluksen kautta on soitettu noin 41 500 hätäpuhelua.

"112 Suomi on lyönyt itsensä läpi odotettua nopeammin ja sen tärkeys on kasvanut alkuperäisiä odotuksia korkeammaksi. Uskon, että sovellusta on mahdollista kehittää jatkossa uusilla toiminnoilla vielä keskeisemmäksi kokonaisturvallisuuden palveluksi menettämättä kuitenkaan sen ydintä - hätäilmoituksen tekijän paikantamista", Nieminen jatkaa ja kiittää samalla sovelluksen saamasta tunnustuksesta Hätäkeskuslaitoksen ja Digian puolesta.

Tunnustuspalkinto Heli Komulaiselle

Tunnustuspalkinto myönnettiin Heli Komulaiselle esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä. Ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta halusi palkita Komulaisen hänen pyyteettömästä ja innostavasta toiminnasta turvallisuuden eteen.

Komulainen työskentelee Järvenpään kaupungin projektiasiantuntijana ja koulutuskoordinaattorina, jossa hän on ollut mukana kehittämässä muun muassa JUSTian kokonaisturvallisuutta. JUSTia on Järvenpäänhän tammikuussa 2017 avattu uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Heli on innostanut henkilökuntaa turvallisuusajatteluun ja kannustanut työntekijöitä ottamaan vastuuta osaltaan organisaation kokonaisturvallisuudesta. Hän on organisoinut turvallisuuskoulutuksia ja tehnyt tiivistä yhteistyötä mm. pelastusviranomaisten kanssa. Hän on suunnitellut ja toteuttanut henkilökunnan alkusammutus- ja poistumisturvallisuusharjoituksia. Harjoituksissa on perehdytetty henkilökuntaa mm. paloilmoitinlaitteen toimintaan ja tulkintaan, harjoiteltu henkilökunnan yhteistoimintaa tulipalotilanteessa ja potilaiden evakuointia.

Palkintoa haki Komulaiselle Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintätoimisto. Pelastuslaitoksen edustaja kuvailee Komulaista työntekijäksi, joka laittaa oman persoonansa peliin ja saa ihmiset innostumaan turvallisuudesta. Komulaiselle säädösten minimi ei ole hänen työpanoksensa maksimi.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Turvallisuuspalkinnon taustalla ovat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. Näiden edustajat muodostavat palkintolautakunnan, jonka puheenjohtaja on turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.

Tutustu 112 Suomi -sovellukseen

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*