Tulossa touko-kesäkuussa: Verkkokaupan ruokaympyrä haltuun webinaarisarjassa

Mitä menestyneet verkkokaupat ovat syöneet? Miten verkkokauppaa pitää ruokkia, että se kasvaa isoksi, vahvaksi ja tulosta tekeväksi? Digian webinaarisarjassa perehdytään verkkokaupan menestystekijöihin.

Nykyaikaisen verkkokaupankäynnin ytimessä on saumaton, käyttäjälähtöisesti suunniteltu palvelukokemus. Sen rakentamisessa on kriittistä, kuinka yrityksen toimintaprosessit ja taustajärjestelmät tukevat verkkokauppaa, puhuttiinpa sitten toimituksista, palautuksista, maksuista, asiakkuudenhallinnasta, tuotetietojen hallinnasta tai muusta verkkokaupan sisällöistä. Entä jatkuuko asiakaskokemus yhtenäisenä yrityksen muissa fyysisissä ja digitaalisissa palvelukanavissa?

Verkkokaupan hankinnassa onkin kyse paljon yksittäistä it-projektia laajemmasta asiasta: koko liiketoiminnan digitalisoimisesta.

Verkkokaupan ruokaympyrä haltuun webinaarisarjassa!

Uudessa Verkkokaupan ruokaympyrä -webinaarisarjassa Digian asiantuntijat käyvät läpi verkkokaupan menestystekijät pala palalta. Mitä kaikkea verkkokaupan suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon? Kuinka kokonaisuutta hallitaan ja kehitetään?

Webinaarit klo 10-10.45:

3.5. Markkina- ja kilpailijakartoitus datalähtöisesti
22.5. Liiketoimintamuotoilu ja monikanavaisen liiketoiminnan kehittäminen
13.6. Palvelumuotoilu verkkokaupan asiakaskokemuksen ytimessä

Webinaarisarja alkaa markkina- ja kilpailijakartoituksesta osana verkkokaupan suunnittelua. Miten oma verkkokauppa kannattaa positioida, kun huomioon otetaan monikanavaisen kaupankäynnin trendit maailmalla, tilanne Suomessa nyt sekä tulevaisuuden kehityssuunnat? Miten dataa voidaan hyödyntää kilpailijakentän tunnistamisessa, kartoittamisessa ja oman verkkonäkyvyyden optimoinnissa?

Seuraavaksi aiheena on liiketoimintamuotoilu: mikä on verkkokaupan rooli osana liiketoiminnan kokonaisuutta, mitkä ovat verkkokaupan erilaiset liiketoimintamallit ja kuinka kehittää verkkokauppaa ja muita kanavia asiakaslähtöisesti?

Kesäkuussa aihetta syvennetään palvelumuotoilun näkökulmalla: kuinka liiketoimintasuunnitelmien ja kehitystiekartan pohjalta suunnitellaan aidosti käyttäjälähtöinen, asiakasymmärrykseen pohjautuva verkkokauppa, jonka käyttöliittymä on intuitiivinen ja selkeä ja joka asettuu luontevaksi osaksi asiakkaan polkua?

Alla olevan lomakkeen kautta voit ilmoittautua yksittäisiin webinaareihin tai koko sarjaan kerralla.Ilmoittaudu tuleviin webinaareihin:

Takaisin ylös