Vähemmän ruokahävikkiä tai puhtaampia merivesiä API-teknologioilla? Ajankohtaiset aiheet esillä Digia API Hackatemiassa helmikuussa

Digia API Hackatemia järjestetään kolmatta kertaa helmikuussa 2019. Neljän illan koulutuskokonaisuudessa osallistujat pääsevät työstämään ajankohtaisia, liiketoiminnallisia tai yhteiskunnallisia ratkaisuja API-teknologioita hyödyntäen. Haku API Hackatemiaan on käynnissä 23.1.2019 asti.

Digia API Hackatemia on neljän illan maksuton opintokokonaisuus, jossa osallistujat ideoivat ja suunnittelevat tiimeissä ratkaisuja ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin API- ja tekoälyteknologioita hyödyntäen. Sana hackatemia on yhdistelmä akatemiasta ja hackatonista, sillä koulutus sisältää niin luentomaista johdatusta teknologioihin kuin hackatonin tapaista työskentelyä ryhmissä. Ensimmäisen kerran API Hackatemia järjestettiin keväällä 2017.

”Aiemmat API Hackatemiat ovat houkutelleet eri taustaisia osallistujia IT-osaajista, liiketoiminnan ja palvelumuotoilun ammattilaisista sekä opiskelijoista. Palaute aiemmilta osallistujilta on ollut todella hyvää ja rohkaisevaa. Tällaista oppimismuotoa pidetään hyvänä, sillä teknologioihin pääsee tutustumaan kädet savessa. Oppia saa toisaalta myös hyvin liiketoimintalähtöisesti niin Digian asiantuntijoilta kuin muilta osallistujiltakin”, API- ja integraatioliiketoiminnan esimies Liisa Onninen kertoo.

Ratkaisujen merkityksellisyys korostuu

Tämän vuoden API Hackatemiassa halutaan jälleen löytää innovatiivisia ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Aiempina vuosina monet tiimit ovat tarttuneet myös yhteiskunnallisiin ongelmiin ratkaisuja ideoidessaan ja teema on mukana myös tänä vuonna. API Hackatemiassa voidaan rakentaa ratkaisuja esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen, merien puhdistamisen hyväksi tai vaikka vastaamaan sosiaalisiin haasteisiin, kuten vanhusten yksinäisyyteen. Aikaisempina vuosina API Hackatemiassa on syntynyt esimerkiksi toiminnallisia chatbotteja vastaamaan näihin haasteisiin.

Tänä vuonna API Hackatemiassa tutustutaan tarkemmin IBM Watson, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Swagger/Open API, AWS, Postman -teknologioihin.

”API-ratkaisut mahdollistavat datan jakamisen yritysten ja organisaatioiden välillä, ja ovat siksi keskeisessä roolissa, kun yritykset ja organisaatiot luovat verkostomaisia toimintamalleja. Uskomme, että tulevaisuudessa sekä yritysten liiketoiminnallisia haasteita että isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä ratkotaan juuri näin, yhteispelillä. Siksi myös uusille API-osaajille on yhä kasvava tarve”, sanoo Ville Fernelius, integraatioliiketoiminnan johtaja Digialta.

Hakuaika API Hackatemiaan on käynnistynyt ja kestää 23.1. asti. API Hackatemiaan toivotaan osallistujia laaja-alaisesti eri taustoista.

”Nykyisin pelkkä tekninen API-kyvykkyys ei riitä, vaan API-kehityksessä tulee miettiä yhä enemmän loppukäyttäjiä ja ongelmaa, jota rajapinnan avulla pyritään ratkomaan. Tämän takia on erityisen tärkeää, että sekä liiketoimintaosaaminen että tekninen osaaminen törmäytetään myös API Hackatemiassa”, API- ja integraatioliiketoiminnan konsultti Suna Koljonen painottaa.

Lisätietoja

Ville Fernelius 
ville.fernelius (a) digia.com
040 521 7380