Pörssitiedote

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019

Digia Oyj Pörssitiedote 31.10.2019 klo 08.00

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019

Liikevaihto +16 % ja liikevoitto +31 %, kannattava kasvu jatkui

Heinä-syyskuu 2019  

 • Liikevaihto 29,5 (25,2) miljoonaa euroa, kasvua 17 %
 • Liikevoitto 1,8 (1,5) miljoonaa euroa, kasvua 16 %
 • Liikevoittomarginaali 6,1 (6,1) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,04 (0,04) euroa
 • Microsoft Dynamics 365- ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin erikoistuneen Accountor Enterprise Solutions Oy:n hankinta

Tammi-syyskuu 2019  

 • Liikevaihto 94,1 (80,9) miljoonaa euroa, kasvua 16 %
 • Liikevoitto 6,6 (5,1) miljoonaa euroa, kasvua 31 %
 • Liikevoittomarginaali 7,1 (6,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,18 (0,13) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 12,5 (10,8) %
 • Omavaraisuusaste 45,9 (52,8) %
 • Tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 7–9/2019 79/2018 Muutos 19/2019 19/2018 Muutos 2018
Liikevaihto 29 496 25 200 17,0 % 94 144 80 941 16,3 % 112 122
Liikevoitto 1 791 1 544 16,0 % 6 647 5 075 31,0 % 6 494
- suhteessa liikevaihtoon 6,1 % 6,1 %   7,1 % 6,3 %   5,8 %
Katsauskauden tulos 1 121 954 17,5 % 4 855 3 547 36,9 % 4 704
- suhteessa liikevaihtoon 3,8 % 3,8 %   5,2 % 4,4 %   4,2 %
               
Oman pääoman tuotto, %       13,1 % 10,4 %   10,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       12,5 % 10,8 %   10,6 %
Korolliset nettovelat *       28 743 17 964 60,0 % 12 707
Nettovelkaantumisaste, %*       56,7 % 38,5 %   26,6 %
Omavaraisuusaste, %*       45,9 % 52,8 %   54,9 %
               
Henkilöstön määrä kauden lopussa       1 271 1 077 18,0 % 1 091
Henkilöstö keskimäärin 1 226 1 078 13,7 % 1 158 1 062 9,1 % 1 069
Oma pääoma       50 733 46 684 8,7 % 47 782
Taseen loppusumma*       111 792 89 263 25,2 % 88 104
Tulos/osake, euroa  0,04 0,04 18,0 % 0,18 0,13 37,4 % 0,18


* Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen takautuvasti siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 11,2 miljoonaa euroa ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 30.9.2019 9,8 miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden liikevoittoon tai tulokseen.


TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Digian liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja koko katsauskaudella tavoitteidemme mukaisesti. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 29,5 (25,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 17 prosenttia edellisvuodesta. Katsauskauden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,3 prosenttia ja oli 94,1 (80,9) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,8 prosenttia ja katsauskaudella 8,3 prosenttia. Sekä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta että projektiliiketoiminta kasvoivat tasaisesti. Palveluiden ja ylläpidon osuus liikevaihdosta oli 60,6 (59,7) prosenttia. Projektiliiketoiminnan osuus oli 39,4 (40,3) prosenttia.

Liikevoittomme kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Liikevoittomme oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,8 (1,5) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa 6,6 (5,1) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,1 (6,1) ja tammi–syyskuussa 7,1 (6,3) prosenttia liikevaihdosta.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kaikki viisi palvelualuettamme kasvattivat liikevaihtoaan sekä kolmannella vuosineljänneksellä että katsauskaudella. Lisäksi olen tyytyväinen kasvuumme sekä vanhoissa että uusissa asiakkuuksissa. Tämä kertoo Digian kokonaistarjoaman toimivuudesta. Emme tarjoa asiakkaille vain pistemäisiä ratkaisuja vaan toimivan ja jatkuvasti kehitettävän kokonaisuuden, jossa älykäs datan hyödyntäminen on liiketoiminnan ytimessä.  Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen liikevaihto on kääntynyt laskuun ennakkoon arvioidusti.

Erityisen vahvaa kasvu oli katsauskaudella liiketoimintajärjestelmien, integraatioiden ja API:en sekä liiketoiminta-analytiikan alueilla. Liiketoimintajärjestelmissä korostui Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien hyvä kysyntä. Analytiikka-liiketoimintaa kasvattaa tiedolla johtamisen ja tietovarastoihin liittyvän osaamisen lisääntyvä tarve. Yritykset uudistavat tiedon tallennusympäristöjään siirtämällä niitä pilveen. Nykyaikaisten pilvipohjaisten tallennusympäristöjen etuja on muun muassa mahdollisuus hyödyntää aiempaa helpommin sekä rakenteellista tietoa että ei-rakenteellista tietoa, kuten kuvaa, ääntä ja tekstiä. Tehokkaan tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen merkityksen korostuessa järjestelmien välille tarvitaan uusia integraatioita sekä toimivia ja luotettavia rajapintoja, mikä on luonut kysyntää kaikille vahvan kasvun alueillemme.

Hyödynnämme tekoälyä muun muassa edistyksellisissä analytiikkapalveluissamme. Esimerkkejä asiakkaistamme ovat Veho, jota olemme auttaneet hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista hinnoittelussa, sekä Valvira, jonka tietovarastoa olemme jatkokehittämässä.  Valio on puolestaan lähtenyt uudistamaan tiedolla johtamisen alustaansa pilvipohjaiseen ratkaisuun Digian kanssa.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan hyvän kehityksen taustalla on asiakkaiden tarve turvata digitaalisten liiketoiminta-alustojensa häiriötön toimivuus. Katsauskauden aikana olemme edelleen systemaattisesti kehittäneet omaa valvontakonseptia asiakkaidemme liiketoiminta-alustojen hallintaan. Se korvaa useita manuaalisia valvontatoimenpiteitä ja luo jatkuvaa tilannekuvaa liiketoiminta-alustojen suorituskyvystä. Tämä konsepti on jo käytössä osalla asiakkaistamme ja katsauskauden aikana sen käyttö on asteittain laajentunut uusissa asiakasympäristöissä.

Vahvistaaksemme asemaamme digitaalisten liiketoimintaratkaisuiden alueella ostimme kolmannella vuosineljänneksellä Microsoft Dynamics 365- ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin erikoistuneen Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. Kaupan myötä Digiaan siirtyi 113 työntekijää. AES:n integrointi osaksi Digian toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintaliiketoimintaa aloitettiin kolmannella vuosineljänneksellä ja toteutetaan vuoden loppuun mennessä.   

Osaava ja työstään innostunut sekä asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on toimintamme perusta. Katsauskauden aikana olemme jatkaneet toimintatapojemme kehittämistä tarjotaksemme asiantuntijoillemme parhaat mahdollisuudet onnistua työssään. Olemme mm. vahvistaneet erilaisia tapoja tiedon jakamiseen, kehittäneet työkiertomahdollisuuksia ja johtamista sekä lisänneet henkilöstön oppimismahdollisuuksia ja valmennusta. Kulttuurimme rakentuu jatkuvan oppimisen ajatukselle: työt tulevat valmiiksi, mutta me emme. Katsauskauden aikana henkilöstömme määrä kasvoi 127:llä ja oli keskimäärin 1 226.

Osana vastuullista toimintaamme järjestimme katsauskaudella Digiarvoa 2019 -kilpailun. Kilpailussa etsittiin toteuttamiskelpoisia ja arvoa luovia ideoita yhteiskuntamme hyvinvoinnin kehittämiseksi digitalisaation keinoin. Kilpailun palkintona oli 100 000 euron arvosta Digian ammattitaitoa hankkeen toteuttamiseen. Kilpailuun saapui kaikkiaan 93 hakemusta ja voittaja julkistettiin 24.9. Voittajaksi nousi Suomen Punaisen Ristin ”Kukaan ei jää ilman apua” -palvelu, joka yhdistää avun tarvitsijat avun tarjoajiin digitaalisesti. Kilpailussa halusimme kannustaa kaikkia suomalaisia ideoimaan yhdessä keinoja, joilla tuomme teknologian arjen avuksi.

Me uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.”
 

YRITYSKAUPAT

Digia Oyj ja Starcut Oy:n omistajat allekirjoittivat 31.1.2019 sopimuksen, jolla Digia Oyj osti Starcut Oy:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia vahvisti Digia Digital -palvelualuettaan, joka kattaa palvelumuotoilun, analytiikan, verkkokaupan ja ketterän sovelluskehityksen osa-alueet. Kaupan myötä Starcutin 19 työntekijää siirtyivät Digian palvelukseen.

Digia tiedotti 27.6.2019 sopineensa Accountor Holding Oy:n kanssa kaupasta, jossa Digia ostaa Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. Kauppa toteutettiin 1.8.2019. Yritysostolla Digia vahvisti Microsoftin ja Oraclen toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmien palvelualuettaan. Kaupan myötä Accountor Enterprise Solutions Oy:n 113 työntekijää siirtyivät Digian palvelukseen.


MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA

Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Digia käynnisti alkuvuonna 2019 tytäryhtiöiden sulauttamisprosessin, jossa Avarea Oy ja Starcut Oy sulautettiin Digia Finland Oy:öön. Avarean sulauttaminen astui voimaan 31.5.2019 ja Starcutin 31.8.2019.

Katsauskauden lopussa Digia-konserniin kuuluu emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Business Platforms Oy (entinen Accountor Enterprise Solutions Oy), Digia Finland Oy, Mavisystems Oy, Mirosys Oy ja Digia Sweden AB.


LIPUTUSILMOITUKSET

Digia Oyj sai 3.1.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukaisen ilmoituksen, jossa Erkki Etola ilmoitti, että hänen hallinnassaan olevien määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 10 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä olivat 2 930 495 osaketta, mikä vastaa 10,93 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Samanaikaisesti Etola Oy:n omistusosuus ylittää 5 % liputusrajan. Etola Oy:n omistus Digia Oyj:stä oli muutoksen jälkeen 1 605 495 osaketta.

Digia Oyj sai 13.5.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Ingman Development Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 25 prosentin liputusrajan. Ingman Development Oy Ab:n omistus Digia Oyj:stä oli muutoksen jälkeen 7 000 000 osaketta, joka vastaa 26,10 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä.


TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019

Digian tulosohjeistus vuodelle 2019 pysyy ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.


KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina 31.10.2019 klo 11.00 alkaen Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa tilaisuuteen.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla sijoittajat-osiossa osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot 31.10.2019 noin klo 11.00.


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000


JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*