Pörssitiedote

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022

Digia Oyj Pörssitiedote 4.5.2022 klo 15.00

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 % ja EBITA-liikevoittomarginaali oli 12 %

Tammi–maaliskuu 2022

 • Liikevaihto 42,5 (39,4) miljoonaa euroa, kasvua 7,9 %
 • EBITA-liikevoitto 5,1 (5,3) miljoonaa euroa, laskua 2,3 %;
  EBITA-liikevoittomarginaali 12,1 (13,4) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 4,5 (4,5) miljoonaa euroa, kasvua 2,0 %;
  liikevoittomarginaali 10,7 (11,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,14 (0,13) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 19,6 (19,5) %
 • Omavaraisuusaste 46,8 (42,4) %
 • Tulosohjeistus ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuodesta
  ja EBITA-liikevoittomarginaali on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa                       1–3/2022 1-3/2021 Muutos, % 1-12/2021
Liikevaihto 42 460 39 357 7,9 % 155 939
EBITA-liikevoitto 5 133 5 256 -2,3 % 17 739
- suhteessa liikevaihtoon 12,1 % 13,4 % 11,4 %
Liikevoitto (EBIT) 4 547 4 456 2,0 % 14 680
- suhteessa liikevaihtoon 10,7 % 11,3 % 9,4 %
Katsauskauden tulos 3 658 3 550 3,0 % 11 772
- suhteessa liikevaihtoon 8,6 % 9,0 % 7,5 %
Oman pääoman tuotto, % 21,9 % 23,5 % 18,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,6 % 19,5 % 16,3 %
Korolliset nettovelat 10 078 15 826 -36,3 % 10 663
Nettovelkaantumisaste, % 15,4 % 26,2 % 15,7 %
Omavaraisuusaste, % 46,8 % 42,4 % 48,0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 363 1 323 3,0 % 1 339
Henkilöstö keskimäärin 1 349 1 322 2,0 % 1 334
Oma pääoma 65 336 60 301 8,3 % 68 072
Taseen loppusumma 141 835 144 134 -1,6 % 143 040
Tulos/osake, euroa  0,14 0,13 4,1 % 0,44
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,14 0,13 6,2 % 0,44

Toimitusjohtajan katsaus:

”Olen tyytyväinen Digian kannattavuuteen ja kasvuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä, nykyisen strategiakautemme viimeisen vuoden käynnistyttyä. Liikevaihtomme kasvoi 7,9 prosenttia ja oli 42,5 (39,4) miljoonaa euroa. Jatkoimme katsauskaudella panostuksia pitkän aikavälin kilpailukykymme rakentamiseen ja toimintamme uudistamiseen. Digia Business Engine -uudistushankkeemme ensimmäinen vaihe on nyt otettu käyttöön ja uuden toimintatapamme toimeenpano on alkanut. Uudistushankkeen panostuksista huolimatta EBITA-liikevoittomme oli lähes vertailukauden tasolla, ollen 5,1 (5,3) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomarginaalimme oli 12,1 (13,4) prosenttia liikevaihdosta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikki palvelualueemme kasvoivat. Erityisen vahvaa kasvu oli integraatio- ja API-ratkaisujen, asiakkuudenhallintaratkaisujen ja datan hyödyntämisen palveluissa. Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli noin 67 prosenttia ja projektiliiketoimintamme osuus noin 33 prosenttia. Tehokkuuden, skaalautuvuuden, automaatioasteen ja datan hyödyntämisen kasvattaminen sekä asiakastoiminnassamme että sisäisissä palveluissamme ovat meille pitkän aikajänteen strategisia painopistealueita.

Katsauskaudella panostimme erityisesti Digia Business Engine -hankkeeseemme. Digia Business Engine on Digian oma älykäs liiketoiminta-alusta, jonka avulla uudistamme toimintapojamme ja tuemme tulevaisuuden kasvua sekä tuottavuutta. Merkittävä tavoitteemme on tuoda data entistä vahvemmin liiketoimintamme arjen avuksi ja luoda siitä uutta ja kasvavaa lisäarvoa. Hanke työllisti digialaisia koko katsauskauden ja sen käyttöönottovalmisteluissa työskenteli maaliskuussa yli 60 sisäistä asiantuntijaamme. Koulutuksiin osallistui noin 600 digialaista ensimmäisen vaiheen käyttöönoton aikana. Toimintatapojen muutokseen ja käyttöönottoon liittyvät aktiviteetit jatkuvat suunnitellusti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Katsauskaudella aktivoimme hankkeesta kuluja 0,8 miljoonaa euroa ja hankkeen tulosvaikutus oli noin -0,9 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 3,7 miljoonaa euroa. Hanke etenee suunnitellusti ja sen suora kuluvaikutus laskee asteittain loppuvuotta kohden. Sen jälkeen siirrymme normaaliin jatkokehitykseen.

Katsauskaudella lanseerattiin Digian oman ERP-ratkaisun Digia Enterprisen uudistus. Digian Enterprisen edustama yli 25 vuoden kokemus liiketoiminnan tarpeista on uuden Digia Envisionin sydän. Järjestelmän tuotekehitys on tehty huoltovarmasti Suomessa ja yhdessä asiakkaiden kanssa. Uudistettu Digia Envision yhdistää kotimaisuuden, vihreät arvot sekä vision käyttäjien tulevaisuuden tarpeista.

Henkilöstömme määrä kasvoi katsauskaudella 24 henkilöllä ja oli kauden lopussa
1 363 (1 323). Koronapandemiatilanteen sallimissa rajoissa digialaiset ovat katsauskaudella voineet taas palata toimistolle. Hybridityöskentelyn vakiintuessa digialainen työntekemisen malli on uudistunut aikaan sopivaksi ja paikkariippumaton työskentely tulee olemaan osa joustavaa työarkeamme.

Arviomme mukaan Digian liiketoimintaan ei kohdistu suoraa Venäjä-riskiä. Digialla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa ja toimipisteemme ja henkilöstömme sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Ukrainan sodan ja poikkeuksellisen maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksia yleiseen talouskehitykseen ja liiketoimintaan loppuvuodelle on toistaiseksi vaikeaa arvioida. Seuraamme tilannetta tiiviisti ja arvioimme jatkuvasti riskejä asiakkuuksiin, kumppaneihin ja kyberuhkiin liittyen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinatilanteessa tai kysynnässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauteen verrattuna. Kysyntää on edelleen ajanut asiakkaidemme liiketoiminnan uudistamisen tarve. Toiminnan jatkuvuuteen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja muun muassa kyberturva-asiat ovat korostuneet. Läpäisimme jälleen kerran vuosittaisen ISO 9001 -seuranta-arvioinnin, ilman yhtään poikkeamaa. Uuden liiketoiminnan kehittämisessä datan hyödyntämisen tarve korostuu.

Olemme käynnistäneet strategiakautemme viimeisen vuoden luottavaisin mielin. Vuosi 2022 on Next Level -strategiassamme uudistusten läpiviennin vuosi. Tavoittelemme toiminnassamme tehokkuutta ja vahvempaa skaalautuvuutta. Uskomme Digiassa digitalisaation ja datan hyödyntämisen kasvutrendin säilyvän vahvana myös pitkällä aikavälillä. Näemme edessämme maailman, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.

Alkuvuotta on vahvasti leimannut keskeisen ja merkittävän Digia Business Engine –hankkeemme käyttöönotto. Kiitän lämpimästi kaikkia digialaisia sitoutuneesta ja pitkäjänteisestä työstä ja eritoten Digia Business Engine -käyttöönottoon osallistuneita ammattilaisia.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Digia laajentaa skaalautuvia palvelujaan Robotics as a Service -kyvykkyydellä ostamalla MOST Digitalin

Yhtiö tiedotti 11.4.2022 Digia Oyj:n ja MOST Digital Oy:n allekirjoittaneen sopimuksen, jolla Digia ostaa MOST Digitalin koko osakekannan. Kaupan toteuttamispäivä oli 2.5.2022. MOST Digital -konserniin kuuluvat MOST Digital Oy ja MOST Digital Sweden AB. Yritysostolla Digia kasvattaa skaalautuvia palvelujaan sekä vahvistaa integraatio- ja API-liiketoiminnan osaamista ja kasvua automaatioalustapalveluilla. MOST Digitalin liikevaihto oli joulukuussa 2021 päättyneellä tilikaudella noin 2,8 miljoonaa euroa. MOST Digitalin luvut yhdistetään Digia-konserniin toukokuun 2022 alusta alkaen. Yrityskaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään keskiviikkona 4.5.2022 klo 16:00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 4.5.2022 klo 16:00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2021 oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*