Pörssitiedote

Digia Oyj:n vuoden 2022 raportointikokonaisuus on julkaistu

Digia Oyj Pörssitiedote 1.3.2023 klo 15.00

Digia Oyj on julkaissut vuoden 2022 raportointikokonaisuuden suomeksi ja englanniksi. Kokonaisuus sisältää vuosikertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin ja vastuullisuusraportin.

Raportit ovat pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti. ESEF-tiedostot ovat tämän tiedotteen liitteenä. 

Lisätietoja:
invest@digia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

 

743700QVAG6OXK5OP587-2022-12-31-fi.zip (zip)
743700QVAG6OXK5OP587-2022-12-31-fi.zip

Digia Oyj Vuosikertomus 2022 (pdf)

Digia Oyj Vastuullisuusraportti 2022 (pdf)

Digia Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausja rjestelma sta 2022 (pdf)

Digia Oyj Palkitsemisraportti 2022 (pdf)

Digia Oyj Hallituksen toimintakertomus ja tilinpa a to s 2022 (pdf)

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Meitä digialaisia on yli 1400. Olemme kansainvälinen toimija, jonka juuret ovat Suomessa. Digian liikevaihto vuonna 2022 oli 171 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*