Lehdistötiedote

Digitalisoinnin hiilikädenjälki voi olla merkittävä – Hiilineutraali Digia auttaa asiakasyrityksiä päästövähennyksiin

Hiilineutraalius on yksi Digian yritysvastuun tavoitteista. Soiden ennallistamisella kompensoimme oman toimintamme päästöt vuoden 2020 osalta. Vuoden 2021 aikana selvitämme myös asiakkaillemme tuottamiemme päästövähennysten mittakaavaa, hiilikädenjälkeä.

Digia uudisti vuonna 2020 yritysvastuunsa periaatteet ja tavoitteet. Yksi asettamistamme tavoitteista on olla hiilineutraali yritys.

Digian oman toiminnan hiilijalanjälki vuonna 2020 oli 343 tonnia CO2e, sisältäen lämmityksen ja viilennyksen päästöt kaikista Suomen toimitiloistamme sekä omassa käytössämme olevien konesalien päästöt. Koko arvoketjun mukaan ottava hiilijalanjälki on noin 2300 tonnia CO2e, joka sisältää energiankulutuksen lisäksi jätehuollon, työmatkojen, laitehankintojen ja -kierrätyksen sekä muiden hankintojen päästöt. Hiilijalanjälkilaskelmat Digialle toteutti Positive Impact.

”Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaan ensisijaisesti toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Koko arvoketjun hiilijalanjäljestämme noin puolet tulee tuotantovälineiden hankinnasta ja kierrätyksestä. Tämän osalta päästöjä on pystytty leikkaamaan muun muassa asianmukaisella laitekierrätyksellä”, kertoo Pia Huhdanmäki, Digian henkilöstö- ja kulttuurijohtaja.

Lue lisää Digian hiilijalanjäljestä vuosikertomuksesta >>

Täyteen hiilineutraaliuteen vaaditaan myös kompensointia. Digia on kompensoinut vuoden 2020 oman toimintansa päästöt rahoittamalla soiden ennallistamista Suomessa Hiilipörssin kautta. Kompensoinnilla ennallistetaan noin yhdeksän hehtaaria suota Piitsonsuolla Pohjois-Karjalassa.

”Jotta yritysvastuutoimilla voidaan saada aikaan vaikuttavia tuloksia, ne tulee kohdistaa asioihin, joilla on suurin vaikutus. Siksi päästöjemme kompensoimiseksi ja hiilineutraaliuden tavoittamiseksi halusimme kohdistaa toimenpiteemme kotimaahan ja nimenomaan soiden ennallistamiseen”, Huhdanmäki sanoo.

”Suot peittävät vain 3 % globaalista maapinta-alasta, mutta niissä on kolmasosa maapallon maaperän sisältämästä hiilestä, eli enemmän kuin kaikessa kasvillisuudessa yhteensä. Suot varastoivat keskimäärin 10 kertaa enemmän hiiltä hehtaaria kohden kuin yksikään toinen ekosysteemi, mukaan lukien metsät”, kertoo Risto Sulkava Hiilipörssistä.

Ilmastohyötyjen lisäksi soiden ennallistamisella on myös vesistö- ja biodiversiteettihyötyjä.

"Kun ojat tukitaan, vesistöön valuu vettä vähemmän ja hitaammin. Vesi myös suodattuu sammalikon läpi ja puhdistuu matkalla. Näin ojituksen aiheuttama vesistöhaitta voidaan ehkäistä. Ja kun suon vesitalous palautuu, suolle palaa myös suon eläimiä ja kasveja. Erityisesti Lapin eteläpuolella monet suolajit ovat uhanalaisia ja ennallistaminen lisää niiden elinmahdollisuuksia", Sulkava lisää.

Ennallistamistyössä on nyt menossa suunnitteluvaihe ja tavoitteena on päästä aloittamaan varsinainen ennallistamistyö jo syksyn 2021 aikana.

Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen – Digia asiakkaidensa ilmastotavoitteiden tukena

ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän loppuraportin (11/2020) mukaan ICT-alan kasvihuonepäästöt muodostuvat esimerkiksi välillisesti alan käyttämän sähkön tuotannon päästöistä ja laitteiden vaatimista raaka-aineiden otosta. Datan siirtäminen, prosessoiminen ja säilyttäminen eri käyttötarkoituksiin kasvaa voimakkaasti ja vaatii palvelintehoa ja sähköenergiaa.

Digitaalisten ratkaisujen kautta ICT-alalla on kuitenkin myös suuri potentiaali pienentää muiden toimijoiden hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Siksi selvitämme vuoden 2021 aikana myös Digian asiakkailleen tuottamien ilmasto- ja ympäristöhyötyjen mittakaavaa eli kädenjälkeä.

“Fiksut digitaaliset ratkaisut voivat tehostaa ja nopeuttaa hyvää kehitystä käytännössä millä tahansa alalla, sillä niillä päästään käsiksi mm. energiajärjestelmiin, logistiikkaan, toiminnanohjaukseen ja jopa ihmisten kulutusvalintoihin. Päästövähennyksiksi nämä muuttuvat esimerkiksi energiansäästön, hävikkien vähenemisen ja kiertotalouden tehostumisen kautta tai vaikkapa kaupunkipyörien suosion kasvun myötä”, kuvailee Outi Ugas Positive Impactista.

Digia on jo nyt tukemassa asiakkaitaan ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden rakentamisessa. Esimerkiksi Walkille toimitettava järjestelmäkokonaisuus tukee yrityksen tavoitetta edistää energiatehokkuutta ja pakkausalan jätteetöntä tulevaisuutta. Verohallinnon suurhanke tulorekisteri taas keskittää kaikkien suomalaisten palkka-, eläke- ja etuustiedot yhteen paikkaan, joka muiden hyötyjen lisäksi vähentää myös konkreettisesti paperin käyttöä. Esimerkiksi yhtä tehtyä palkkatietoilmoitusta hyödynnetään eri tahojen osalta keskimäärin kymmenen kertaa.

”Jo nyt Digian työllä on suuri merkitys suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan digitalisoinnissa. Digitaalisten ratkaisuidemme avulla voimme myös auttaa asiakkaitamme hiilikuorman pienentämiseen. On innostavaa päästä tarkemmin tutkimaan Digian hiilikädenjälkeä ja sitä, millainen positiivinen vaikutus työllämme on ilmaston näkökulmasta”, päättää Timo Levoranta, Digian toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Pia Huhdanmäki
Johtaja, henkilöstö ja kulttuuri, Digia Oyj
0400 970 413
pia.huhdanmaki@digia.com 

Outi Ugas
Senior Advisor, Positive Impact Finland Oy
040 411 4541
outi.ugas@positiveimpact.fi

Risto Sulkava
Perustaja, Hiilipörssi Oy
040 545 6472 
risto.sulkava@hiiliporssi.fi

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*