Uutinen

UNA Ydin -pilotointi lähtenyt lupaavasti käyntiin

Atostekin ja Digian yhteistyössä toimittama UNA Ydin -integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu on otettu pilottikäyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja Päijät-Sotessa. Samaan aikaan pilotoidaan myös Cinian toteuttamaa Tilannekuva-sovellusta. Piloteista saadut käyttäjäkokemukset ovat tähän mennessä olleet erittäin hyviä.

UNA Ydin mahdollistaa asiakastietojen hyödyntämisen valtakunnallisesti sekä sosiaali- että terveyssektorilla. Ratkaisun tarkoituksena on auttaa ammattilaisia palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja uudistaa digitaalista tiedonkulkua. Ytimen päällä toimivan, pilottivaiheessa olevan UNA Ydin Tilannekuvan avulla ammattilaisten on mahdollista saada asiakkaan tiedot yhteen näkymään sekä sosiaali- että terveydenhuollon osalta.

Käyttöönotto alkanut hyvin

PSSHP:n pilotti käynnistyi aiemmin keväällä terveydenhuollon palveluiden osalta. Päijät-Sotessa pilotointi alkoi toukokuun lopulla, ja pilotissa keskitytään sosiaalihuollon tietojen sujuvaan liikkumiseen järjestelmästä toiseen. Tulevaisuudessa palvelun käyttöönotto on laajentumassa myös muualle Suomeen.

Tähän mennessä piloteista saadut käyttäjäkokemukset ovat olleet erittäin hyviä. UNA Ydin Tilannekuva on hyödyllinen esimerkiksi ikääntyneiden asiakasohjauksen ja hoitotarpeen arvioinnin kannalta, kun ammattilaisten on saatava kokonaiskuva asiakkaasta sekä sosiaali- että terveydenhuollon tietojen osalta.

Tärkeä osa UNA Ydintä on Atostekin toteuttama UNA Suostumus, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on mahdollista saada asiakkaan tai potilaan suostumus tietojen käyttämiselle. Suostumus annetaan rekisterinpitäjäkohtaisesti.

UNA Ydin helpottaa datan hyödyntämistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten haasteena on tietojen pirstaleisuus, sillä asiakkaiden taustatiedot ovat eri järjestelmissä ja kokonaiskuvan muodostaminen on monesti vaikeaa. Lisäksi asiakkaan tietoja joudutaan keräämään manuaalisesti ja usein järjestelmiä on käytetty lähinnä datan arkistointiin. UNA Ytimen avulla tietoja on kuitenkin mahdollista päästä hyödyntämään entistä monipuolisemmin. UNA Ydin on myös globaalisti hyvin edistyksellinen ja sen varaan on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa uudenlaisia ratkaisuja.

Lisätiedot:

Atostek Oy

Mika Torhola
Toimitusjohtaja
P. 050 412 3453
mika.torhola(a)atostek.com

Digia Oyj

Ville Fernelius
Johtaja, integraatio- ja API-liiketoiminta
P. 040 521 7380
ville.fernelius(a)digia.com

Lue lisää:

Una Oy 02.06.2021: UNA Ydin Tilannekuvasta loistavia käyttäjäkokemuksia

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 03.06.2021: Sosiaalihuollon arkiston asiakastiedot liikkuvat ensimmäistä kertaa järjestelmästä toiseen

Lehdistötiedote 13.03.2019: Digia ja Atostek voittivat kilpailutuksen digitaalisen tiedonkulun uudistamisesta sosiaali- ja terveyssektorilla

Uutinen 02.05.2019: UNA, Digia ja Atostek allekirjoittivat sopimuksen uudesta tiedonkulun ratkaisusta sosiaali- ja terveyssektorille

Atostek tarjoaa tietojärjestelmien ja ohjelmistokehityksen poikkitieteellisiä asiantuntijapalveluita. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat terveydenhuolto ja lääketiede, teollisuuden tuotekehitys sekä julkisen sektorin IT-konsultointi. Atostekilla on myös tuotteistettuja terveydenhuollon SaaS-palveluita, kuten Kanta-palveluihin liittymisen helpoksi tekevä eRA. Atostek työllistää yhteensä yli sata henkeä toimipisteissään Tampereella ja Espoossa. Atostek.com.

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1300. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*