Case St1

Yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus takaa muutoskyvyn

 



St1:lle oli tullut yritysostojen myötä erilaisia järjestelmiä, jotka eivät keskustelleet keskenään. Erillisistä järjestelmistä oli hankala saada tietoa ja muodostaa kokonaiskuvaa. Ne myös ohjasivat erilaisiin toi­mintatapoihin eri maissa ja markkina-alueilla. Järjestelmät haluttiin saada toimimaan kokonaisuutena niin, että ne tukisivat yhtenäistä toimintaa.

St1 ryhtyi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa järjestelmien kokonaisuudistukseen, jossa Digia integroi järjestelmät älykkääksi kokonaisuudeksi ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuden ytimessä olevan toiminnanohjausjärjestel­män. Kun järjestelmät toimivat yhtenä kokonaisuutena, ne muodostavat yritykselle yhtenäisen perustan ja mah­dollistavat liiketoiminnan kehittämisen.

Hyödyt

  • Kokonaisuutena toimivat järjestelmät luovat liiketoiminnalle vakaan perustan.
  • Järjestelmäkokonaisuus sopeutuu vastaamaan kehittyvän liiketoiminnan haasteisiin.
  • Eri järjestelmien datasta muodostuu kokonaiskuva liiketoiminnasta.
  • Kun järjestelmistä saa helposti tietoa, sen pohjalta voidaan kehittää uusia palveluita.


Palvelumme ja ratkaisumme:

Kun ryhdyimme järjestelmäuudistukseen, etsimme kumppaneita, jotka toimivat yhtä nopeasti ja ketterästi kuten mekin. Kumppaneita, jotka auttavat meitä toimimaan nopeasti ja ketterästi myös tulevaisuudessa. Digia vakuutti meidät kyvystään toteuttaa laajoja uudistuksia ja pitää langat käsissä useita maita kattavassa projektissa.

Marko Korhonen, CIO, St1


Sinua voisi myös kiinnostaa

Takaisin ylös