Case Arkistolaitos

Kartoitustyötä tulevaa varten


Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoista koostuva Arkistolaitos käynnisti vuonna 2011 SÄHKE3 -normin valmistelutyön, jonka tavoitteena oli muun muassa määrittää menetelmät rekisterimuotoisten tietokantojen käsittelylle ja siirtämiselle arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPAan. Digia toi projektiin oman vahvan osaamisensa arkistoinnin hallinnan ja hyödyntämisen ratkaisuista.

 

Hyödyt:

  • Julkishallinnon tiedot avoimesti saataville ja hyödynnettäväksi
  • Tukea ja ohjeita julkishallinnon aineistojen säilyttämiseen
  • Tietokantojen arkistointiratkaisuja
  • Rekisterimuotoisen datan pitkäaikaisarkistointiin soveltuvia kuvailustandardeja


Palvelumme ja ratkaisumme:Kartoitustyötä tulevaa varten

Arkistolaitos käynnisti vuonna 2011 SÄHKE3 -normin valmisteluprojektin, johon Digia toi oman vahvan osaamisena arkistoinnin hallinnan ja hyödyntämisen ratkaisuista.

Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Arkistolaitos on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion viranomainen, joka muodostuu Kansallisarkistosta ja sen alaisista seitsemästä maakunta-arkistosta.

Arkistolaitoksen valmisteleman SÄHKE3 -normin tavoitteena oli määrittää menetelmät rekisterimuotoisten tietokantojen käsittelylle, hallinnalle, säilyttämiselle ja siirtämiselle arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA:an. Osana valmistelutyötä Arkistolaitos teki esiselvityksiä, joista yksi oli rekisterimuotoisen tiedon kuvailustandardien selvitys.

 

Vaiheistettu kartoitustyö

Kansainväliset foorumit ovat täynnä eri kuvailustandardeja ja metatietomalleja, jotka tuli kartoittaa. Arkistolaitoksen kartoitustyöhön osallistui asiantuntijaryhmä, johon kuului edustajia Jyväskylän maakunta-arkistosta, Tietoarkistosta, Rekisteritutkimuksen tukikeskuksesta, Tilastokeskuksesta sekä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:stä.

Kartoitustyö jaettiin vaiheisiin, joissa

  • päätettiin menettelytavoista ja valittiin pohjaksi käsiteontologiaksi ICA,
  • kartoitettiin metatietostandardeja ja niitä hyödyntäviä tai tuottavia hankkeita,
  • arvioitiin ja valittiin joukosta soveltuvat standardit (kuten DDI 3) ja metatietomallit, ja
  • vertailtiin valittuja standardeja suhteessa käsiteontologiaan.

Digialaisten mielestä oli mielenkiintoista olla mukana pitkäaikaissäilytyksen ratkaisujen kehittämistyössä.

Laajentunutta osaamista

Myös Digialle työ merkitsi metatietostandardien ja arkistointinormien osaamisen laajentumista. Projektissa mukana olleiden digialaisten mielestä oli mielenkiintoista ja merkittävää olla mukana pitkäaikaissäilytyksen ratkaisujen kehittämistyössä.

”Julkishallinnon tietovarantojen hyödyntäminen antaa mahdollisuuksia aivan uusille kansalaisia palveleville sovelluksille. Olemme innolla mukana tähän tavoitteeseen tähtäävässä kehitystyössä”, sanoo Digian konsultti Anne Honkaranta.

Takaisin ylös