Case Gasum

Työkalut operatiivisen toiminnan tueksi
 Suomalainen luonnonkaasuja toimittavan Gasumin tavoitteena oli tuottaa koko konsernin liiketoiminnoille ja tukiprosesseille yhtenäinen toiminnanohjausratkaisu. Erityisenä vaatimuksena hankittavalle järjestelmälle oli sen joustava mukautuminen Gasumin liiketoiminnan ja energia-alan liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Ratkaisuna Digia toimitti integroiduden järjestelmäkokonaisuuden, joka kattaa talousjärjestelmän, energiatiedonhallinnan, asiakkuuden hallinnan, kunnossapidon sekä partneritoimintojen ja mobiilin työnteon ratkaisut. Liiketoimintatietoa hallinnoidaan keskitetysti ja tiedot saadaan konsernitasolla käyttöön reaaliaikaisesti sitä tarvitseville henkilöille. Keskitetty tiedon kirjaaminen tehostaa toimintaa eri liiketoiminnan alueilla, eikä yksittäisiä kirjauksia tarvitse tehdä useaan eri järjestelmään.

Hyödyt

  • Työ tehostuu ja toimintaprosessit yhtenäistyvät integroidun järjestelmäkokonaisuuden avulla.
  • Järjestelmä mukautuu joustavasti liiketoiminnan muutoksiin.
  • Liiketoimintatiedon hallinta on keskitetty.
  • Yhtenäinen ratkaisuarkkitehtuuri ja kustannustehokkuus konsernin IT:n hallinnassa.


Palvelumme ja ratkaisumme:

Digian ja sen kumppaneiden tarjoama kokonaisratkaisu sopii hyvin Gasumin liiketoiminnan tarpeisiin sekä projektille asetettuihin laatutavoitteisiin.

Esa Hallivuori, projektipäällikkö, Gasum Oy


Sinua voisi myös kiinnostaa

Takaisin ylös