Case Huoltovarmuuskeskus

Tietoa ja työkaluja verkkoportaalissaHuoltovarmuuskeskus halusi tarjota yhteistyöverkolleen tietoväylän, jonka palvelut auttavat varautumaan liiketoiminnan häiriöihin ja kehittämään toimintakykyä häiriötilanteissa. Digian toimittama HUOVI-portaali tukee huoltovarmuuskriittisiä toimijoita viestinnässä, verkostoitumisessa ja vakaviin häiriöihin varautumisessa.

Hyödyt

 • Edistää varautumis- ja valmiussuunnittelua ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten toimijoiden verkostoitumista.
 • Antaa ajantasaisen tilannekuvan varautumisen tasosta ja riskeistä.
 • Skaalautuu joustavasti suuren käyttäjämäärän tarpeisiin.
 • Tarjoaan korkean tietoturvan.


Palvelumme ja ratkaisumme:

Näkyviä tuloksia saavutetaan nopeasti ja projektin aikaiset muutokset on helppo toteuttaa. Lisäksi kosketus työhön ja sen laatuun säilyy läpi projektin.

Ralf Sontag, valmiuspäällikkö, HuoltovarmuuskeskusTietoa ja työkaluja verkkoportaalissa

Digia toimitti Huoltovarmuuskeskukselle sähköisen työpöydän, HUOVI-portaalin, jolla on tärkeä osa muun muassa huoltovarmuuskriittisten yritysten verkostoitumisessa ja niiden välisessä viestinnässä.HUOVI-portaali on Huoltovarmuuskeskuksen ja sen yhteistyöverkoston sähköinen työpöytä, jonka avulla tuetaan yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten ja organisaatioiden verkostoitumista ja jatkuvuus- ja valmiussuunnittelun arviointia. HUOVI sisältää tehokkaita toiminnallisuuksia sisällön esittämiseen, luomiseen, hallinnointiin ja tiedon hakemiseen sekä jatkuvuus- ja valmiussuunnittelun tekemiseen.

Yhteinen turvallinen alusta

HUOVI sisältää kaikille käyttäjille yleisiä alueita, toimialakohtaisia alueita, yrityskohtaisia alueita ja hankealueita. Eri alueet ovat hierarkisessa suhteessa toisiinsa. Käyttöoikeudet määräytyvät aluekohtaisesti ja niiden sisällä roolipohjaisesti.

HUOVI:n käyttöoikeuksien hallintaa hoitavat järjestelmän käyttäjät itse. Jokaisella alueella on omat pääkäyttäjät, jotka hallinnoivat oman alueensa käyttäjiä. Hierarkiassa ylemmällä tasolla olevan alueen pääkäyttäjä voi perustaa alemman tason alueen ja määrätä sille vastaavasti oman pääkäyttäjän.

HUOVI:ssa käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan käytetään Ubisecuren Ubilogin-tuotteita. Ubilogin tarjoaa lukuisia vahvoja henkilön tunnistustapoja, joita hyödynnetään niin kertakirjautumisessa (Ubilogin SSO), käyttäjätilin luonnissa kuin käyttäjän salasanan vaihdossa.

HUOVI-portaali tukee huoltovarmuuskriittisten yritysten verkostoitumista sekä jatkuvuus- ja valmiussuunnittelua.

HUOVI-portaali tukee huoltovarmuutta

HUOVI-portaali tukee huoltovarmuuskriittisten yritysten verkostoitumista sekä jatkuvuus- ja valmiussuunnittelua, ja antaa tähän tarvittavaa ohjausta muun muassa ajankohtaistiedottamisen, ohjeistuksen, kypsyysanalyysin ja vertaisvertailun muodossa. Portaalin päätarkoitus on tukea yrityksiä tärkeiden palveluiden ja hyödykkeiden tuotannon varmistamisessa tarjoamalla riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen työkaluja, ohjeita ja koulutusta.

Portaalin sisältämän yritys- ja henkilötietokannan avulla pidetään yllä huoltovarmuuskriittisten yritysten ja toimipaikkojen vastuuhenkilöiden yhteystietoja.

HUOVI-portaalin palvelut

Tiedonvälityskanava ja yhteistoiminta-alue:

 • yhteydenpitoväline poolien, huoltovarmuuskriittisten toimijoiden ja Huoltovarmuuskeskuksen välillä
 • julkaisut, tutkimukset, suositukset, jatkuvuus- ja valmiussuunnittelun koulutustilaisuudet ja tukimateriaalit

Poolialueet ja hankealueet:

 • ajankohtaiset asiat, tapahtumatiedot, asiakirjojen jako
 • hankealueet

Jatkuvuudenhallinnan arvioinnin työkalu (kypsyysanalyysisovellus):

 • yrityksen jatkuvuudenhallinnan nykytila ja tavoitetila
 • kansallisen huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Yritys- ja toimipaikkatietojen sekä henkilötietojen hallinta:

 • huoltovarmuustoimijoiden yhteystietojen hallinta

Ketteriä menetelmiä noudattaen

HUOVI-projekti on toteutettu kokonaisuudessaan ketterillä menetelmillä noudattaen Scrum-ohjelmistokehitysprosessia. Digian lisäksi projektiin osallistui Huoltovarmuuskeskuksen oma henkilökunta sekä toisen toimittajan konsultit asiakkaan edustajana (product owner) ja testaajina.

Huoltovarmuuskeskuksen valmiuspäällikkö Ralf Sontag on tyytyväinen ratkaisuun ja kiittää ketterää toimintatapaa hyvin toimivaksi projektimalliksi.

”Näkyviä tuloksia saavutetaan nopeasti ja projektin aikaiset muutokset on helppo toteuttaa. Lisäksi kosketus työhön ja sen laatuun säilyy läpi projektin”, Sontag ylistää.

Portaalin avulla Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuuskriittinen yritys saavat tilannekuvan varautumisen tasosta ja Suomen huoltovarmuuteen kohdistuvista riskeistä. Digia on vastannut HUOVI:n teknisestä toteutuskesta.

”Huoltovarmuuskeskuksella oli vahva visio ja näkemys lähtiessään ennakkoluulottomasti projektiin uudella menetelmällä. Scrum on laajalti käytetty menetelmä ohjelmistotuotekehityksen parissa, mutta se ei ole kuitenkaan saanut vielä merkittävää jalansijaa julkisen sektorin ohjelmistoprojekteissa”, kertoo toimialajohtaja Sami Rantanen Digialta.

”Tällaiset onnistuneet projektit ovat kuitenkin omiaan muuttamaan vanhoja käsityksiä. Uskonkin ketterän ajattelun yleistyvän lähitulevaisuudessa voimakkaasti myös julkisella sektorilla.”

Sinua voisi myös kiinnostaa

Näkyviä tuloksia saavutetaan nopeasti ja projektin aikaiset muutokset on helppo toteuttaa. Lisäksi kosketus työhön ja sen laatuun säilyy läpi projektin.
Ralf Sontag, valmiuspäällikkö, Huoltovarmuuskeskus, kehuu ketterää Scrum-projektimallia
Takaisin ylös