case helsingin yliopisto

Tehoa työntekoon ja opiskeluun


Helsingin yliopiston tavoitteena on muun muassa kehittää yliopiston yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, sekä opetusta ja tutkimusta tukevaa viestintää ja viestintäkanavia. Digia räätälöi Helsingin yliopistolle julkaisujärjestelmän, Flamma-portaalin, joka on yksi Suomen suurimmista intranet-palveluista.

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

  • Oracle

 

Tehoa työntekoon ja opiskeluun roolipohjaisella intranetillä

Digia räätälöi Helsingin yliopistolle julkaisujärjestelmän, Flamma-portaalin, joka on yksi Suomen suurimmista intranet-palveluista.Helsingin yliopiston strategiaan vuosille 2007-2009 kuului innostavan, kannustavan ja palkitsevan työ- ja oppimisympäristön kehittäminen. Lisäksi viestintäpolitiikassa haluttiin kehittää yliopiston yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja johtamista tukevaa sisäistä viestintää ja sen kanavia. Nämä tavoitteet toimivat lähtökohtana uudelle sähköisen työpöydän hankkeelle.

Ratkaisu sisällöntuotantoon toteutettiin ketterästi vaiheittain

Digian tarjoama asiakasratkaisu Helsingin yliopistolle toteutettiin ketterästi vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Helsingin yliopistolle tuotettiin räätälöity julkaisuväline sisällöntuottamisen työkaluksi. Julkaisuvälineen lähtökohtana oli sisällöntuotannon tehostaminen käyttäjäystävälisellä tavalla. Julkaisuvälinettä voidaan hyödyntää myös julkisten verkkosivujen sisällöntuotannossa.

Projektin seuraavassa vaiheessa Helsingin yliopiston entinen intranet Alma uudistettiin Digian toimesta uudeksi Flamma-portaaliksi, joka on yksi Suomen suurimmista intranet-palveluista. Flamman kehitys eteni vaiheittain, ja Flamman betavaihe julkaistiin elokuussa 2012. Flamman virallinen käyttöönotto tapahtui lokakuussa 2012.

Kiitosta selkeydestä, tehoa sisäiseen viestintään

Digian tuottama ratkaisu on tehostanut yliopiston sisäisessä viestinnässä käytettyjä välineitä ja toimintaprosesseja. Sähköinen työpöytä Flamma tuo yhteen yliopistolaisten sisällöt ja palvelut, ajankohtaisuutiset, tapahtumat sekä integraatiot useisiin eri taustajärjestelmiin.

Flamman käyttäjäkunta on ottanut uuden intranetin käyttöön erittäin positiivisin mielin. Erityistä kiitosta ovat saaneet Flamman visuaalisesti vahva ulkoasu, värikkyys ja selkeys. Lisäksi Flamman useat muokkaus- ja personointimahdollisuudet ovat saaneet kiitosta. Käyttäjät ovat kokeneet Flamman käytön vaivattomaksi ja sisältöjen esittämisen selkeäksi.