case ilmarinen

Integraatioarkkitehtuuri mahdollistaa muutoskyvyn ja uusien palveluiden kehittämisen


Digian ja Ilmarisen keskitetty integraatiotoiminto mahdollistaa tietojärjestelmäpalveluiden ja integraatioiden paremman hallittavuuden ja kustannustehokkaan kehittämisen. Samalla saumattomat järjestelmäintegraatiot mahdollistavat uusien palvelujen kehittämisen.

mita-teimme.pngMitä teimme

 

Gold-business-partnerTM.jpg

Digialla oli olemassa oleva ratkaisu sekä tahto luoda sellainen malli, jossa menestyisimme yhdessä. Yhteistyö on ollut meidän näkökulmastamme erittäin hyvää ja toimivaa.

Janne Kangasluoma, Chief Enterprise Architect,  IlmarinenKohti parempaa työelämää digitaalisten palveluiden avulla

Digian integraatioratkaisu mahdollisti Ilmarisen tietojärjestelmäpalveluiden ja integraatioiden paremman hallittavuuden ja kustannustehokkaan kehittämisen. Ilmarinen palvelee lähes miljoonaa suomalaista, joille tarjottavia palveluita voidaan nyt kehittää entistä paremmin.

Ilmarinen on työeläkevakuutusyhtiö, joka pyrkii varmistamaan, että sen asiakasyritysten henkilöstö saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. Samalla Ilmarinen pyrkii kehittämään työelämää yhdessä asiakkaidensa kanssa ja siten auttaa heitä menestymään omassa liiketoiminnassaan. Kaiken kaikkiaan Ilmarinen palvelee lähes miljoonaa suomalaista.

Digitalisoituminen näkyy myös perinteisen yhtiön ja sen asiakkaiden arjessa monin eri tavoin. Ilmarisen asiakkaat haluavat jatkuvasti uusia digitaalisia palveluita.

“Asiakkaamme haluavat entistä monipuolisempia ja monikanavaisia digitaalisia palveluita”, Ilmarisen Chief Enterprise Architect Janne Kangasluoma kertoo.

Palveluiden käyttöön liittyvän asiakaskokemuksen merkitys korostuu koko ajan enemmän.

“Asiakaskokemus on yksi iso tärkeä asia - sen merkitys korostuu koko ajan. Sitä vaaditaan entistä enemmän, ja siksi palveluiden pitää olla käytettävämpiä”, Kangasluoma jatkaa.

Keskitetty integraatio digitalisaation mahdollistajana

Ilmarinen ja Digia aloittivat yhteistyön vuonna 2012 keskitetyn integraatiotoiminnon osalta. Keskitetty integraatiotoiminto on Ilmarisen digitaalisen palvelukehityksen keskeinen mahdollistaja. Lähtökohtana yhteistyölle on ollut järjestelmäintegraatioiden saaminen mahdollisimman kustannustehokkaaksi sekä toteutukseltaan joustaviksi ja nopeiksi.

“Kun integraatiotoiminto on kustannustehokas ja joustava, se tarjoaa meille paremmat edellytykset luoda verkostoja ja ekosysteemejä”, Kangasluoma kertoo.

Uusien, digitaalisuuteen nojaavien palveluiden kehittäminen on yksi Ilmarisen strategian kulmakivistä. Tässä työssä keskitetty integraatiotoiminto näyttelee merkittävää roolia. Kustannustehokas ja joustava integraatiotoiminto tarjoaa Ilmariselle erinomaiset edellytykset kehittää jopa kokonaisia uusia liiketoiminnan ekosysteemejä.

“Tarjoamme nyt asiakasyrityksillemme palveluita, mutta meidän pitäisi pyrkiä tarjoamaan osa palveluista suoraan vakuutetuille.”

Kangasluoma nostaa esimerkiksi erilaisten yhteistyökumppaneiden välityksellä suoraan kuluttajille tarjottavat palvelut, kuten esimerkiksi vakuutetun henkilökohtaisen talouden suunnitteluun liittyvät palvelut.

Keskitetty integraatio on Ilmarisen digitaalisen palvelukehityksen keskeinen mahdollistaja.

Yhteistyö Digian kanssa on sujunut hyvin

Kangasluoma kiittelee Digian ja sen asiantuntijoiden panosta, sitoutumista tavoitteisiin ja liiketoimintalähtöistä lähestymistä.

“Digia valittiin aikanaan Ilmarisen keskitettyyn integraatiotoimintoon liiketoiminnallisin perustein. Digialla oli olemassa oleva ratkaisu sekä tahto luoda sellainen malli, jossa menestyisimme yhdessä.”

“Yhteistyö on ollut koko ajan avointa: olemme yhteisesti aina asettaneet tavoitteet, ja niitä tavoitteita pyritään yhdessä saavuttamaan. Yhteistyö on ollut meidän näkökulmastamme erittäin hyvää ja toimivaa”, Kangasluoma sanoo.