Case Ilmatieteen laitos

Toimintolaskenta apuna toiminnan kehittämisessä ja kustannustehokkuuden seurannassa


Ilmatieteen laitos on Suomen liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva laitos, joka tuottaa sääpalveluita sekä toimii tutkimuslaitoksena. Ilmatieteen laitos on julkisella sektorilla kustannustietoisuuden edelläkävijä. Jo vuodesta 1995 harjoitettu toimintolaskenta kattaa nykyään koko organisaation, ja tuotettua tietoa raportoidaan monipuolisesti sekä sisäiseen käyttöön että ministeriölle, rahoittajille ja muille sidosryhmille.

Toimintolaskentaa hyödynnetään muun muassa hinnoitteluun, jolloin pystytään osoittamaan, että palvelut ja suoritteet tuotetaan kustannustehokkaalla tavalla kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Lisäksi järjestelmä tuottaa tietoa monipuolisesti sisäiseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

mita-teimme.pngMitä teimme

Kun kaikki ydintoiminnot ovat mitattavia, erilaisten prosessien kustannusten ymmärtäminen helpottuu, ja tätä kautta saadaan tehostettua toimintaa.

Janna Karasjärvi, talouspäällikkö, Ilmatieteen laitos