Case Kraton

Digia ProDiary keskittää tuotannon kirjaukset yhteen paikkaan


Kraton on globaali kemianteollisuuden yritys, joka toimii Suomessa Oulussa. Tuotantolaitos on käynnissä vuorokauden ympäri ja työtä tehdään vuorotyönä. Perinteinen haaste tällaisessa ympäristössä on, miten varmistetaan tiedon kulkeminen vuorolta toiselle. Kraton halusi parantaa tiedon kulkua ja päästä eroon eri puolilla verkkolevyillä majailevista Exceleistä. Tiedon kulun parantamiseksi Kraton otti käyttöön Digia ProDiaryn.

milla-teimme.pngMillä teimme

Käyttöönotto sujui mukavasti. ProDiaryssa on selkeä käyttöliittymä, joka on helppo oppia. Vahvuutena on myös web-pohjaisuus, jolloin voimme käyttää sitä eri laitteilla.

Jukka-Pekka Paakkola, valmistusinsinööri, Kraton Chemical OyDigia ProDiary keskittää tuotannon kirjaukset yhteen paikkaan

Kratonin tuotantolaitoksella Oulussa haluttiin parantaa tiedon kulkua ja päästä eroon eri puolilla verkkolevyillä majailevista Exceleistä. Tiedon kulun parantamiseksi Kraton otti käyttöön Digia ProDiaryn.

Kraton on globaali kemianteollisuuden yritys, joka toimii Suomessa Oulussa. Oulun tuotantolaitoksella jatkojalostetaan mäntyöljyä, jota saadaan puumassasta sellunvalmistuksen rinnakkaistuotteena. Mäntyöljystä tuotetaan muun muassa mäntyhartsiestereitä ja mäntyrasvahappoa.

Tuotantolaitos on käynnissä vuorokauden ympäri ja työtä tehdään vuorotyönä. Perinteinen haaste tällaisessa ympäristössä on, miten varmistetaan tiedon kulkeminen vuorolta toiselle.

”Tavallisesti vuoronvaihdossa edellinen vuoro jakaa tarvittavat tiedot seuraavalle vuorolle. Mutta haastetta tuo se, miten se sama tieto muistetaan jakaa edelleen kolmannelle vuorolle. Osa tiedoista kirjattiin tietenkin muistiin esimerkiksi Exceliin, mutta tiedon vaihto oli myös paljon vuoromestareiden varassa”, kertoo Kratonin valmistusinsinööri Jukka-Pekka Paakkola.

Kratonilla oli tarve työkalulle, joka parantaisi tiedon kulkua ja mahdollistaisi tiedon keskittämisen yhteen paikkaan, jotta se olisi paremmin kaikkien saatavilla. Ratkaisuksi tähän valikoitui digitaalinen tuotantopäiväkirja Digia ProDiary.

Helppokäyttöisyys ja web-pohjaisuus ovat ProDiaryn vahvuuksia

Digia ProDiary otettiin käyttöön Oulun tehtaalla kesällä 2017. Käyttöönottoa edelsi huolellinen suunnittelu, jolloin mietittiin, millaisia ominaisuuksia työkaluun tarvittaisiin. ProDiaryn pääkäyttäjänäkin toimiva Paakkola oli alusta asti tiiviisti mukana suunnittelussa.

”Halusimme rakentaa työkalun mahdollisimman toimivaksi, jotta se olisi heti käyttöönotosta valmis kaikkien ominaisuuksien osalta”, Paakkola kertoo.

Varsinainen käyttöönotto sujui Paakkolan mukaan erittäin hyvin.

”Aina kun jotain uutta työkalua otetaan käyttöön, niin vie tietysti oman aikansa ennen kuin se on omaksuttu osaksi päivittäistä toimintaa. Käyttöönotto sujui kuitenkin mukavasti. ProDiaryssa on selkeä käyttöliittymä, joka on helppo oppia. Vahvuutena on myös web-pohjaisuus, jolloin voimme käyttää sitä eri laitteilla”, Paakkola toteaa.

Vaikka Kratonilla tiedon jakaminen vuorojen välillä oli yksi tärkeimmistä syistä ProDiaryn käyttöönotolle, käytetään tuotetta monipuolisesti myös muihin tarpeisiin. Työkaluun kirjataan muun muassa tuotantosuunnitteluun ja lastaukseen liittyviä tietoja, jotka ennen olivat kaikki eri Excel-tiedostoissa verkkolevyllä. Myös aamupalaverimuistiot löytyvät ProDiarysta.

”Sillä on merkitystä niin turvallisuuden kuin tehokkuudenkin näkökulmasta, ettei henkilöiden tarvitse miettiä, mistä mikäkin tieto löytyy, vaan ne on keskitetty yhteen paikkaan.”

ProDiary soveltuu hyvin Kratonin tarpeisiin

ProDiarya käyttää tällä hetkellä valtaosa Oulun tehtaan työntekijöistä. Aktiivinen käyttäjäjoukko koostuu tuotantotyöntekijöiden lisäksi myös muun muassa työnjohtajista, insinööreistä ja kunnossapidon toimihenkilöistä, mutta kaikilla tehtaan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa ProDiary käyttöönsä. Eri käyttäjillä on myös erilaisia toiveita ja tarpeita työkalun suhteen. ProDiaryn yksi etu onkin sen helppo muokattavuus. Valtaosa kehitysideoista tulee tällä hetkellä käyttäjiltä.

”ProDiaryyn on matkan varrella rakennettu paljon uutta ja suurin osa ideoista on tullut henkilöstöltä”, Paakkola kertoo.

”Monesti asia menee niin, että tunnistetaan, että on tarve työkalulle tai datan keräämiselle. Sen jälkeen mietimme, voidaanko asia ratkaista ProDiaryn avulla. Ja monessa tapauksessa se on todettu hyväksi ratkaisuksi.”

Paakkolan mukaan yhteistyö Digian kanssa on toiminut hyvin.

”Kysymyksiimme vastataan nopeasti ja käytännössä melkein kaikki ehdotukset, joita meiltä on tullut, on voitu toteuttaa”, Paakkola päättää.