case Matkavekka

Tehokkuutta kannattavuusseurantaan ja sisäiseen laskentaan


Digia ja Matkavekka lähtivät yhteistyöhön, kun Matkavekka tarvitsi taloushallinnon järjestelmän, joka mahdollistaa joustavan ja monipuolisen raportoinnin sekä tukee luotettavasti liiketoimintaa.

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

Keihäänkärkenä meillä oli nimenomaan sisäisen laskennan tarpeet eli eri tuotteiden ja jakelukanavien kannattavuusseuranta. Analyysin lopputuloksena totesimme, että NAV täytti nämä vaatimukset.

Tuija Halme, hallintojohtaja,MatkavekkaTehokkuutta kannattavuusseurantaan ja sisäiseen laskentaan

Digia ja Matkavekka lähtivät yhteistyöhön, kun Matkavekka tarvitsi taloushallinnon järjestelmän, joka mahdollistaa joustavan ja monipuolisen raportoinnin sekä tukee luotettavasti liiketoimintaa.

”Pysyimme aikataulussa ja budjetissa”

Microsoft Dynamics NAV on kattava ja monipuolinen taloushallinnon järjestelmä, jolla Matkavekka Oy hallitsee laajan liiketoimintansa talouden ohjausta ja seurantaa täyttäen kansainvälisen konsernin raportointivaatimukset. Microsoft Dynamics NAV on keskisuurille ja kasvaville yrityksille kehitetty helppokäyttöinen talouden- ja toiminnanohjauksen järjestelmä.

Osaava talousjohto on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen menestykselle. Talousosasto laatii ja toteuttaa budjetteja ja suunnitelmia, jotka helpottavat yritystä tavoitteidensa saavuttamisessa. Tietojen tarkkuus, oikea-aikaisuus ja riittävä tietosuoja ovat taloushallinnon keskeisiä periaatteita. Hallitakseen näitä haasteita talouspäälliköt tarvitsevat taloushallinnon ratkaisun, jonka tehtävänä on eliminoida inhimillisiä virheitä, automatisoida ja nopeuttaa prosesseja, tukea säännösten mukaista toimintaa sekä parantaa analysointia ja ennustamista.

Matkavekan hallintojohtaja Tuija Halmeen mukaan Microsoft Dynamics NAV taloushallinnon järjestelmä oli otettu käyttöön muissa konserniyrityksissä ja siihen oltiin tyytyväisiä.

”Matkavekassa tehtiin kuitenkin tarkka analyysi siitä, täyttääkö NAV yrityksemme liiketoiminnan asettamat vaatimukset. Järjestelmän pitää tukea Matkavekan liiketoimintaa ja liittymät muihin yrityksen käyttämiin järjestelmiin on oltava helposti rakennettavissa. Lisäksi kaikki taloudellinen raportointi erilaisiin tarpeisiin täytyy löytyä samasta järjestelmästä ja järjestelmän on joustettava muutostilanteissa”, Halme listaa.

”Keihäänkärkenä meillä oli nimenomaan sisäisen laskennan tarpeet eli eri tuotteiden ja jakelukanavien kannattavuusseuranta. Analyysin lopputuloksena totesimme, että NAV täytti nämä vaatimukset”, toteaa Tuija Halme.

Painoarvoa projektipäällikön tietotaidolle

”Lähdimme etsimään asiantuntevaa, luotettavaa ja yrityksemme tarpeet tuntevaa, omannäköistä yhteistyökumppania, jonka kanssa projekti vietäisiin läpi kustannustehokkaasti. Valinnassa laitoimme ison painoarvon tulevan toimittajan projektipäällikön osaamiselle”, Halme toteaa. Tehtyjen selvitysten jälkeen Matkavekka aloitti hankkeen Digian kanssa lokakuussa 2010.

Tuija Halmeen mukaan projekti meni mallikkaasti ja suuresta työmäärästä huolimatta yllättävän hyvin.

”Projektin aikana tapahtui matkakohteissa, mm. Egyptissä, isoja mullistuksia, jotka johtivat mittaviin matkojen uudelleen järjestelyihin. Projekti oli kyllä melkoinen puristus, työmäärä oli uuvuttava kaiken normaalin työn ohella. Ilman avainresurssien käsittämätöntä venymistä emme olisi nyt tässä vaiheessa”, toteaa Tuija Halme henkilöstönsä panostuksesta.

”Pysyimme kuitenkin hyvin aikatauluissa ja budjetissa. Projektipäällikkö puhui samaa kieltä käyttäjien kanssa”, sanoo Halme tyytyväisenä.

Viimeistelimme vielä erilaisia sisäisiä raportteja ja opettelemme käyttämään järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti.

Matkavekan kautta maailmalle!

Matkavekka on Suomen suurin matkatoimistoketju, jolla on 27 toimistoa ympäri maata. Henkilökuntaa on Suomessa yhteensä 150. Matka-Vekan ja sen omistaman Lomamatkojen yhteenlaskettu kokonaismyynti vuonna 2010 oli 90 miljoonaa euroa. Matkavekka kuuluu pohjoismaiseen Primera Travel Group -matkanjärjestäjäkonserniin, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

Matkavekka on merkittävä laivamatkojenjärjestäjä sekä valmismatkojen myyjä. Yrityksen itse tuottamia seuramatkoja myydään Matkavekka -tuotenimellä Baltiaan, Skandinaviaan ja muualle Eurooppaan. Lomamatkat -tuotenimellä yritys tarjoaa valmismatkoja kaukomaille sekä Etelä-Euroopan suosituimpiin lomakohteisiin. Erityisen suosittuja ovat Matkavekan huolettomat perhelomat, kiehtovat kierto- ja kaupunkimatkat sekä virkistävät Baltian kylpylämatkat.