case mp-maustepalvelu

Tuotteiden jäljitettävyys avain luottamukseen

Elintarviketeollisuudelle maustesekoituksia kehittävä ja myyvä MP-Maustepalvelu halusi uudistaa toiminnanohjausjärjestelmänsä, joka vastaisi sekä lainsäädännön että tuotannon ja tuottavuuden vaatimuksiin. Ratkaisuksi valikoitui Digia Enterprise, jota on kehitetty edelleen Digian kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Edistyksellinen järjestelmä on tehostanut päivittäistä tuotantoamme huomattavasti. Erittäin tärkeää on myös tieto siitä, että meillä on luotettavat järjestelmät poikkeustapauksia, kuten tuotteen takaisinvetämistä varten.

Jarno Kääpä, tietohallintopäällikkö, MP-Maustepalvelu Oy

milla-teimme.pngMillä teimme

 

 

Luotettavaa laadunhallintaa Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmällä

MP-Maustepalvelun toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa päivittäistä työtä ja varmistaa tuotteiden seurattavuuden kaikissa tilanteissa.MP-Maustepalvelu Oy kehittää, valmistaa ja myy elintarviketeollisuudelle maustesekoituksia. Hämeenlinnassa sijaitsevalla MP-Maustepalvelulla on yli 400 raaka-aineen varasto ja maailmanlaajuinen raaka-ainetoimittajaverkosto sekä oma tuotekehitys koetiloineen. Valmistettavia tuotenimikkeitä on yli 1000.

Elintarviketeollisuudessa alkuperän seuranta ja laadunvarmistus ovat elintärkeitä ja toiminta yhä säädellympää. EU-tasoiset määräykset ovat kiristäneet muun muassa sisällön ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia. Ravintoarvolaskelmat ja varoitukset mahdollisista allergisoivista aineista ovat nykyään arkipäivää. Jokainen raaka-aine-erä on voitava jäljittää, ja tuote on pystyttävä vetämään markkinoilta pikaisesti, mikäli laatupoikkeamia havaitaan.

Kun MP-Maustepalvelun vanha toiminnanohjausjärjestelmä tuli tiensä päähän, yhtiössä päätettiin hankkia mahdollisimman kattava ja edistyksellinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka vastaa sekä lainsäädännön että tuotannon ja tuottavuuden vaatimuksiin. Eräseuranta haluttiin aukottomaksi alusta alkaen.

Yhteistyö on syventänyt Digian elintarviketeollisuuden toimialatuntemusta.

Edistyksellinen eräseuranta

Digia Enterprise -ratkaisuun pohjautuvaa toiminnanohjausjärjestelmää alettiin rakentaa vuonna 2002, ja se otettiin käyttöön alkuvuodesta 2003. Perusominaisuuksien, kuten toiminnan- ja taloudenohjauksen sekä varastonhallinnan käyttöönoton jälkeen järjestelmää on edelleen kehitetty MP-Maustepalvelun ja Digian tiiviissä yhteistyössä.

Tuotannossa ja taloushallinnossa järjestelmän kustannuslaskenta auttaa optimoimaan raaka-aineiden suhteet ja muuttamaan niitä, mikäli esimerkiksi yksittäisen raaka-aineen hinta nousee. Hinnoitteluominaisuus puolestaan näyttää automaattisesti lopputuotteen uuden hinnan yhden raaka-aineen hinnan muuttuessa. Järjestelmä tuottaa automaattisesti myös tuotetietolomakkeen, josta selviävät esimerkiksi tuotteen tarkat ainesosat, energiasisältö, suolapitoisuus ja mikrobiologiset tiedot.

Hyvä esimerkki säädösten vaatimuksia pidemmälle kehitetystä osiosta on eräseuranta. Asiakkaalle lähtevien tuotteiden jokainen raaka-aine-erä on tarkasti tiedossa, vaikka tuotteeseen olisi käytetty useita eriä samaa raaka-ainetta. Edistyksellisen eräseurannan ja omavalvonnan ansiosta tiedetään tarkasti, mitä raaka-aine-erää missäkin tuote-erässä on käytetty.

Keräilyssä käytettävien käsipäätteiden ansiosta eräseuranta on reaaliaikaista. Varastosta kerättävien raaka-aine-erien numerot luetaan käsipäätteellä, joka tarkoittaa, että myös varastosaldot tiedetään reaaliajassa. Samalla poistuu inhimillisen virheen mahdollisuus eränumeron väärinkirjaamisesta. Eräseurannassa on hyödynnetty Digian toimittamia käsipääteratkaisuja jo vuodesta 2006.

Laaduntarkkailuun on kehitetty ohjelmisto, johon kirjataan jokaisesta saapuvasta raaka-aine-erästä otetun näytteen tiedot. Näin tiedot ovat käytettävissä myös mahdollista myöhempää laboratorioanalyysia varten.

Käsipääteratkaisuja käytetään tuotannon lisäksi myös lähettämötoiminnoissa, joissa viivakoodiluennalla pystytään luotettavasti yksilöimään käytetyt raaka-aineet ja etätiedot, ja tehostamaan prosessin läpivientiä. Varastossa käytetään Kardex-varastoautomaatteja, jotka on integroitu Digian reaaliaikaisella integraatioratkaisulla toiminnanohjausjärjestelmään.

Kriiseihin on varauduttu

Digian toiminnanohjausratkaisu on vuosien varrella taipunut sujuvasti muttereista ja kappaleista mausteiden kiloihin ja grammoihin.

”Edistyksellinen järjestelmä on tehostanut päivittäistä tuotantoamme huomattavasti. Erittäin tärkeää on myös tieto siitä, että meillä on luotettavat järjestelmät poikkeustapauksia, kuten tuotteen takaisinvetoa varten”, toteaa MP-Maustepalvelun tietohallintopäällikkö Jarno Kääpä.

Pitkä asiakassuhde on mahdollistanut sen, että Digialla on opittu ymmärtämään asiakkaan tarpeet läpikotaisin. Yhteistyö on myös syventänyt Digian elintarviketeollisuuden toimialatuntemusta.