Skip to content

Case SEB

Työkalut arvo-osuustilien hallinnointiin

Pohjoismainen rahoituspalveluiden tarjoaja Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) etsi ratkaisua arvopaperimarkkinalakimuutoksen mukanaan tuomiin velvotteisiin. Lainsäädännön muutos toi mukanaan tarpeen päivittää pankin status arvo-osustilien tilinhoitajayhteisöksi, jotta pankki voisi itsenäisesti hallinnoida arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita, kuten osakkeita.

 

SEB otti käyttöönsä Digian AOS (Account Operator System) -järjestelmän, joka tarjoaa pankille kaikki moder­nin tilinhoitajayhteisön tarvitsemat toiminnot. Järjestelmän avulla saadaan yhteys Euroclear Finlandin hallinnoi­maan arvo-osuusjärjestelmään.

Millä teimme

Yhteistyö Digian kanssa oli esimerkkisuoritus. Koko projekti sujui erinomaisesti ja pysyi sekä aikataulussa että budjetissa. Digialla on vahva osaaminen finanssisektorilta. Kiitoksen ansaitsee myös projektitiimin joustava ja proaktiivinen yhteistyöhenki.

Jopi Sairio, Product Manager, Transaction Banking, SEB