Sosiaali- ja terveydenhuolto

Katsaus: SOTE-palveluita asiakas keskiössä

Lataa katsaus

Entistä vaikuttavampia SOTE-palveluita asiakas keskiössä

SOTE-palvelut on kyettävä tuottamaan tehokkaammin, ja niiltä vaaditaan yhä suurempaa vaikuttavuutta. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat odottavat yhä enemmän valinnanvapautta, digitaalisia itsepalvelukanavia sekä tietoa omasta hoidostaan ja vaihtoehdoistaan.

Jotta palvelut voidaan taata kaikkialla tasalaatuisesti, asiakas- ja potilastieto sekä resurssit on tarjottava tietoturvallisesti eri toimijoiden yhteiseen käyttöön. SOTE-uudistus vaatii ajattelun ja toiminnan uudistamista sekä uusia toimintamalleja tukevia, joustavia tietojärjestelmäratkaisuja.

 

KATSAUS

Miten SOTE-uudistus toteutetaan asiakas keskiössä?

SOTE-palvelut on kyettävä tuottamaan tehokkaammin, mutta samalla palveluiden laatu on turvattava.
SOTE-uudistuksen johtoajatukseksi on noussut palveluiden organisointi asiakkaasta käsin, organisaatiorajat ylittävinä saumattomina asiakaspolkuina.

”Asiakas keskiössä” on SOTE-uudistuksen yhteydessä usein kuultu lausahdus, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja kuinka se toteutetaan?

Lataa katsaus

 
OPAS

Lunasta palvelulupauksesi
– hyvillä asiakaspalvelukokemuksilla uusia asiakkuuksia ja kasvua

Asiakas odottaa digitaalisella aikakaudella sellaista palvelun tasoa, joka asettaa sitä tarjoavalle organisaatiolle suuria haasteita.
Yrityksen siilot, teknologia, resurssit tai roolit eivät kiinnosta asiakastasi.

Vain hyvillä asiakaspalvelukokemuksilla voidaan tavoittaa uusia asiakkuuksia ja kasvua. 
Tässä oppaassa käsitellään kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun luomisen tärkeimpiä elementtejä. 

Lataa opasDigia SOTE-sektorin toimijoiden kumppanina

Modulaarisuus mahdollistaa kokonaisuuden kehittämisen joustavasti osissa. Digialla on usealta eri toimialalta kokemusta modulaarisessa monitoimittajaympäristössä toimimisesta. 

Digia on riippumaton, kotimainen kumppani SOTE-sektorin toimijoille. Useat suomalaiset viranomaistoimijat luottavat Digiaan tietoturvallisena kumppanina.

Vahva kumppaniverkosto takaa kansainvälisen osaamisen ja tietotaidon maailmalla toteutetuista SOTE-ratkaisuista.

Kokonaisratkaisumme SOTE-sektorille vastaa kansallisia vaatimuksia ja on toteutettu kansainvälisten standardien mukaan. 

OPAS

Tuottavuus kasvuun!

Julkisen sektorin tehostuminen ei synny pelkästään digitaalisella palvelulla, vaan palvelun täytyy
oikeasti vähentää työntekijöiden työtä. Lisäksi kansalaisten täytyy oikeasti alkaa käyttää palvelua. 
Tässä oppaassa kerromme onnistuneesta julkishallinnon digitalisoinnista esimerkin kautta.

Lataa opasHaluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Takaisin ylös