Case Tradeka

Sähköinen vaalisovellus vakuutti Tradekan


Osuuskunta Tradeka mietti jo edellisissä edustajistovaaleissa sähköisen äänestämisen mahdollisuutta. Vaihtoehto päätettiin tarjota keväällä 2016 yhdessä perinteisen postivaalin kanssa. Digia valikoitui yhteistyökumppaniksi muun muassa hyvien referenssiensä ja osaavan tiiminsä johdosta

mita-teimme.pngMitä teimme

Olen varma, että sähköisen äänestyksen tarjoaminen osaltaan nosti äänestysaktiivisuutta niiden joukossa, jotka ovat kokeneet paperiäänestämisen vaivalloiseksi.

Perttu Puro, toimitusjohtaja, TradekaSähköinen vaalisovellus vakuutti Tradekan

Osuuskunta Tradekan jäsenistö valitsi keväällä 2016 uuden 85-henkisen edustajistonsa. Samalla Tradeka päivitti vaalinsa nykypäivään tarjoamalla perinteisen postivaalin rinnalle myös sähköiset vaalit.

Helsingin Hämeentieltä löytyy tyytyväistä väkeä. 250 000 jäsenisen Osuuskunta Tradekan edustajistovaalit on saatu onnistuneesti pakettiin, ja 85 valittua edustajiston jäsentä ovat aloittaneet työnsä. Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro voi 30 % äänestysaktiivisuuden lisäksi olla tyytyväinen vaaleihin myös muista syistä: ensimmäistä kertaa tarjottu sähköinen äänestäminen sujui ongelmitta.

Tradeka on 100-vuotias hallinnointiosuuskunta, jonka omistuksessa ovat muun muassa hotelli- ja ravintola-alan yritys Restel Oy sekä sijoitusyhtiö Tradeka-Sijoitus Oy. Kuuden vuoden välein järjestettävät edustajistovaalit pidettiin maaliskuussa 2016, ja ensimmäistä kertaa tarjolla oli myös mahdollisuus sähköiseen äänestämiseen. Digia tarjosi yhteistyössä Editan kanssa koko vaalipalvelun, joka sisälsi sähköisen äänestämisen lisäksi myös perinteisen postivaalin.

Sähköisen äänestämisen suhteen Tradeka asetti selkeät tavoitteet, jotka myös täyttyivät.

Pitkään kypsynyt päätös

Vaaleissa on aina muutoksen mahdollisuus, mutta tällä kertaa se näkyi Tradekassa erityisellä tavalla sähköisen äänestämisen kautta. Hätiköidystä muutoksesta ei voida tässä tilanteessa puhua, sillä ajatus sai kypsyä yhden edustajistokauden ajan.

”Sähköisiä vaaleja mietittiin jo edellisissä vaaleissa 2010. Silloin päätimme järjestää kuitenkin pelkän perinteisen postivaalin”, Puro kertoo.

Digian tarjotessa sähköistä äänestämistä osana postivaalia oli tarjoukseen helppo tarttua. Kumppanin valintaan vaikuttivat lisäksi hyvät referenssit sekä osaava tiimi.

”Järjestimme tarjouskilpailun, jossa Digian ja Editan yhteistyö erottui eduksi monella tapaa. Yksi tärkeimmistä tekijöistä oli se, että saimme koko vaalikokonaisuuden yhdeltä luukulta”, Puro summaa.

Päätöstä helpotti lisäksi se, että myös muut osuuskunnat olivat järjestäneet sähköisiä vaaleja. Ennakkoluulotonta asennetta on helppo perustella myös nykypäivän digitalisoitumisella.

”Sähköisen äänestämisen mahdollisuus on tätä päivää.”

Ripeät otteet lievensivät pelkoja

Vaikka Tradekassa suhtauduttiinkin varsin luottavaisesti sähköiseen äänestyksen ja postivaalin sujumiseen hyvässä yhteistyössä Digian ja Editan kanssa, liittyi vaalien valmisteluun luonnollisesti myös varautumista mahdollisten ongelmatilanteiden varalle. Näitä varautumistoimenpiteitä ei kuitenkaan jouduttu juurikaan ottamaan käyttöön vaalien aikana, kertoo Tradekan johdon sihteeri Heli Yrjölä.

”Yksi pelko liittyi jäsenistölle postitettuun mahdollisesti puutteelliseen vaalimateriaaliin. Toimistollamme oli iso pinkka vaalikuoria siltä varalta, että joltain jäseneltä puuttuisi jokin osa vaalimateriaalista tai koko vaalimateriaali. Loppujen lopuksi tällaisia kuoria piti lähettää vain muutama kymmen”, Yrjölä muistelee.

”Samoin sähköiseen vaaliin kirjautuminen ja koko äänestysprosessi toimi paremmin kuin uskalsimme etukäteen odottaa.”

Yrjölä kiittelee Digian kanssa erinomaisesti sujunutta yhteistyötä.

”Digialla oli erittäin aktiivinen ote asiaan koko vaaliprosessin ajan. Jos meillä heräsi kysymyksiä tai jossain ilmeni ongelmia, kaikki selvitettiin nopeasti ja taas jatkettiin yhdessä eteenpäin. Aktiivisuus ja pulmatilanteiden ripeä ratkaisu olivat omiaan hälventämään mahdollisia pieniä pelkoja ja ratkaisemaan ongelmia jopa ennen niiden syntymistä”, Yrjölä kertoo.

Sähköiset vaalit vastasivat odotuksia

Sähköisen äänestämisen suhteen Tradeka asetti selkeät tavoitteet, jotka myös täyttyivät.

”Ennen vaaleja arvioimme, että noin 10 % äänestäjistä äänestäisi sähköisesti, ja tämä arvio osoittautui oikeaksi lopullisen tuloksen saatuamme”, Puro kertoo.

Vaikka määrä ensikädessä saattaa vaikuttaa pieneltä, ollaan Tradekassa vakuuttuneita sähköisen äänestämisen merkityksestä lopulliseen äänestysaktiivisuuteen.

”Olen varma, että sähköisen äänestyksen tarjoaminen osaltaan nosti äänestysaktiivisuutta niiden joukossa, jotka ovat kokeneet paperiäänestämisen vaivalloiseksi. Lisäksi sähköinen äänestäminen oli loistava vaihtoehto esimerkiksi viime hetken äänestäjille”, Puro toteaa.

”Saimme sähköisestä äänestämisestä positiivista palautetta jäsenistöltämme. Äänestäjä saattoi olla vakuuttunut siitä, että ääni meni perille ja oikealle ehdokkaalle.”

Sähköiset vaalit luvassa myös tulevaisuudessa

Vaalit ovat aina suuri ponnistus, ja tämä huomattiin myös Tradekalla. Menneitä vaaleja ajatellessa Purolle ja Yrjölälle nousee heti mieleen selkeitä oivalluksia.

”Ennakkojärjestelyt vaativat paljon aikaa ja vaivaa, vaikka itse vaalit sujuivatkin sitten melko vaivattomasti. Esimerkiksi ehdokkaiden vaalikelpoisuuden tarkistaminen on työlästä käsihommaa”, Puro summaa.

”Toisaalta itse vaalien aikaan oli oikeastaan hämmästyttävän rauhallista, kun kaikki esityöt oli tehty yksityiskohtia myöten perusteellisesti”, Yrjölä lisää.

Vaalien opit ja sähköisestä äänestämisestä saadut positiiviset kokemukset antavat eväitä tuleviakin edustajistovaaleja varten.

”Tulemme tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuden sähköiseen äänestämiseen myös Tradekan seuraavissa vaaleissa kuuden vuoden kuluttua”, Puro vakuuttaa.