Analytiikka

Merkityksellistä tietoa parempaan päätöksentekoon

Muuttuva liike-elämä vaatii liiketoimintatuntemusta ja merkityksellistä tietoa.

Meillä Digialla yhdistyvät toiminnan- ja tuotannonohjauksen, verkkokaupankäynnin ja analytiikan osaaminen. Avullamme jalostat tietoa päivittäisen päätöksenteon tueksi.

Systemaattinen tiedon kerääminen ja analysointi mahdollistavat harkitut päätökset koko yrityksen ohjaamisesta asiakkaiden yksilölliseen kohtaamiseen ja optimoituun laitteiden huoltoon –  tarvittaessa automatisoidusti tietoon pohjautuen.Toteutamme analytiikkaratkaisumme:

Kaikelle datalle

Keräämme ja jalostamme datan analytiikkaa palvelevaksi kokonaisuudeksi tarvittaessa automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Helposti pilvestä

Tuotamme ratkaisut on-premise- ja pilvipalveluna. Pilvialustoina käytämme turvallisia, korkean käytettävyyden Amazon AWS- ja Microsoft Azure -ympäristöjä.

Hyväksi havaituilla teknologioilla

Hyödynnämme visualisoinnissa ja itsepalveluanalytiikan kehittämisessä johtavia teknologioita, kuten Microsoft Power BI, Amazon Quicksight ja Qlik -tuotteita.

Analysoiden ja visualisoiden

Tuotamme datasta ennakoivia analyyseja ja visualisointeja. Visualisointeja voidaan upottaa myös osaksi muita järjestelmiä tai lähettää poikkeamien perusteella varoitusviestejä.

Käyttökokemus edellä

Suunnittelemme analytiikkatyökalujen näkymät selkeiksi ja intuitiivisiksi parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi.

Läpi elinkaaren

Tarjoamme ratkaisujemme valvonnan ja jatkuvan kehittämisen läpi elinkaaren, tarvittaessa 24/7.

Takaisin ylös