Data ja analytiikka

Kerää, hallitse ja analysoi dataa

Datan hyödyntäminen on keskeinen menestystekijä tulevaisuuden maailmassa, jossa arvo luodaan digitaalisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa.

Analytiikka luo asiakasymmärrystä ja auttaa rakentamaan yhä parempaa asiakaskokemusta. Analytiikka mahdollistaa kannattavuuden parantamisen, joka on vaatimus kilpailussa menestymiselle.

Analytiikan ja tekoälyn avulla datasta on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintatapoja, palveluja ja uudenlaista liiketoimintaa.

Jotta dataa voi analysoida, tarvitaan ensin datan varastointia ja datan hallintaa. Autamme datan hyödyntämisessä kokonaisvaltaisesti.

  

Moderni tietovarasto (Data Platform): Yksi paikka kaikelle datalle

Dataa kertyy yrityksissä ja organisaatioissa valtavia määriä. Datan saatavuutta suurempi haaste voikin olla, kuinka koota data eri lähteistä hyödynnettävään muotoon.

Yhteen paikkaan keskitetystä tietovarastosta dataa on helppo yhdistellä, analysoida ja jalostaa eteenpäin käyttötarpeen mukaan.

Moderni tietovarasto on perinteistä toteutusta laajempi kokonaisuus, joka tukee myös ei-strukturoitua tietoa ja uudenlaisia tapoja tiedon hyödyntämisessä. 

Moderni tietovarasto toteutetaan yleensä pilveen. Myös on-premise-ratkaisu on mahdollinen.

Pilvipohjaisen tietovarastoratkaisun hyötyjä:

  • Nopea liikkeellelähtö
  • Helposti laajennettava ympäristö
  • Kustannustehokas suurillakin tietomäärillä
  • Saavutettavissa eri päätelaitteilla aika- ja paikkariippumattomasti

Mitä Data Platform -toteutukset voivat sisältää?

  • Integraation lähdejärjestelmistä
  • Tiedon tallennuksen tiedostomuodossa tietoaltaalle (Data Lake)
  • Tietokantapohjaisen tietovaraston rakenteelliselle tiedolle
  • Raportointirajapinnan, joka toimii tietolähteenä raportointivälineille.

Kokonaisuutta ohjataan orkestrointi- ja latausprosessien avulla siten, että tiedot pysyvät eheinä ja ajan tasalla. 


  

Datan hallinta (Data Management / Data Governance)

Kun data on koottu yhdelle alustalle, se vaatii tyypillisesti jäsentelyä ja luokittelua, jotta se saadaan hyödynnettävään muotoon. Lisäksi dataan liittyy paljon kysymyksiä sen käsittelystä: Kuka dataan pääsee käsiksi? Mihin dataa käytetään, ja kuinka sen käyttöä valvotaan?

Autamme asiakkaitamme datan hallinnassa sekä teknisen ratkaisun että toimintamallin näkökulmasta.


  

Asiakasanalytiikka (Customer Intelligence): Kehitä asiakaskokemusta, myyntiä ja markkinointia

Parempaa asiakasymmärrystä

Syvällinen asiakasymmärrys auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla voit kasvattaa olemassa olevien asiakkuuksien arvoa, tehostaa uusasiakashankintaa tai esimerkiksi estää asiakaspoistumaa.

Tehoa myyntiin ja markkinointiin

Data kertoo, mitkä markkinointitoimenpiteet toimivat asiakaskunnassasi parhaiten. Analytiikan avulla kokonaiskuvasi myynnin ja markkinoinnin operatiivisesta tehokkuudesta tarkentuu, ja pystyt kohdistamaan markkinointipanostukset entistä paremmin.


Kannattavuusanalytiikka (Profitability Analytics): Työkaluja kannattavuuden johtamiseen

Ymmärrä: Kannattavuuslaskennalla saavutetaan kokonaisymmärrys yrityksen kustannuksista ja tuotoista tuotteittain ja asiakkaittain. Analyysi tuottaa tyypillisesti silmiä avaavia oivalluksia – vaikkapa tiettyjen asiakkaiden kannattamattomuudesta sekä siihen johtavista syistä.

Ennakoi: Ennusteiden ja skenaarioanalyysien avulla hahmotetaan, miten kannattavuus tulee kehittymään tulevaisuudessa, ja miten oman toiminnan ja toimintaympäristön muutokset heijastuvat kannattavuuteen.

Paranna: Kustannus- ja kannattavuusinformaatio auttaa esimerkiksi kannattavuutta parantavien asiakastoimenpiteiden suunnittelussa tai varastojen ja resurssikäytön optimoinnissa.


 

Tekoäly analytiikan tukena

Tekoäly on parhaimmillaan tukemassa arjen päätöksentekoa, prosessien automatisointia sekä mahdollistamassa uusia liiketoimintamalleja. Tekoäly tarjoaa uutta näkemystä, joka mahdollistaa asiakaskokemuksen kehittämisen, monimutkaisten prosessien automatisoinnin tai paremman johtamisen. Digia tuo tekoälyn sovellutukset konkreettiseksi osaksi arjen toimintoja.

Takaisin ylös