digitaaliset-palvelut.jpg

Digitaaliset palvelut

Tuloksellisia ja dataohjautuvia digitaalisia palveluita

________  _

Digitaalisuus on erottamaton osa arkipäivää. Me ihmiset olemme jo tottuneet siihen, että oikeastaan kaiken voi hoitaa verkossa. Yrityksille se on valtava mahdollisuus: digitaalisten kanavien kautta on mahdollista tavoittaa nykyisiä ja kokonaan uusia yleisöjä entistä helpommin. Toisaalta kilpailu on armotonta. Omien palvelujen käyttökokemuksen on oltava ensiluokkainen, jotta asiakkaat ottavat palvelun omakseen.

Digitaalinen palvelu, joka ei ulotu organisaation ydinprosesseihin, on vain pintadigitalisaatiota, johon ei kannata investoida. Koukuttavan digitaalisen palvelun luominen edellyttää saumatonta integrointia yrityksen operatiivisiin järjestelmiin. Näin varmistetaan, että palvelu aidosti toimii kuten pitää.

Digitaaliset palvelut voivat tänä päivänä toimia alustana uudenlaisille yhteisöille, jakamispalveluille tai vaikkapa viranomaisyhteistyölle. Kun palvelut suunnitellaan osaksi yrityksen tärkeimpiä toimintoja ja ydinprosesseja, ne auttavat esimerkiksi lisäämään myyntiä, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja toimimaan tehokkaammin. Digitaalisissa palveluissa onkin usein kyse koko liiketoiminnan digitalisoimisesta ja viemisestä verkkoon.

Digitaalisten palvelujen tarjoamamme kattaa verkkoliiketoiminnan ratkaisut, mobiilisovellukset, verkkopalvelut ja sähköisen asioinnin ratkaisut. Toteuttamamme palvelut ovat asiakasymmärrykseen perustuvia, dataohjautuvia ja todistetusti tuloksellisia.Digitaalisten palveluiden suunnittelun ohjenuorat

Digitaalisilla palveluilla ei ole itseisarvoa sinänsä, vaan kaiken digikehittämisen tulee perustua tarkkaan mietittyihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja hyötyihin. Esimerkiksi uutta mobiilisovellusta tai sähköistä palvelukanavaa ei kannata lähteä rakentamaan muiden vanavedessä, jos ratkaisun liiketoiminnalliset hyödyt eivät ole todennettavissa.

Digitaalisia palveluita suunnitellessa yksinkertaisena ohjenuorana onkin hyvä pitää seuraavat asiat:

picture-with-blue-background.jpg

Myynnin kasvattaminen

Uudet kanavat tekevät ostamisen helpommaksi, auttavat tavoittamaan  kokonaan uusia asiakkaita ja mahdollistavat entistä tehokkaamman lisä- ja ristiinmyynnin.

Asiakastyytyväisyys

Kun palveluita kehitetään asiakasymmärrykseen pohjautuen, on lopputuloksena tyytyväisiä käyttäjiä ja sitoutuneita pitkäaikaisia asiakkaita.

Kustannustehokkuus

Digitaaliset työvälineet auttavat tehostamaan prosesseja, automatisoimaan manuaalisia työvaiheita ja hoitamaan ne älykkäämmin.
Digitaalisten palveluiden tarjoamamme

 

Verkkokaupankäynti

Nykyaikaisen verkkokaupankäynnin ytimessä on käyttäjälähtöisesti suunniteltu ja toteutettu saumaton ja asiakaslähtöinen palvelukokemus.

Sen tavoitteena on ohjata asiakaskohtaamisia, palveluprosesseja ja koko arvoketjua verkossa niin, että palvelutarjoajan on mahdollista olla mukana asiakkaidensa ostoprosessissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lue lisää verkkokaupankäynnin osaamisestamme

 

Tuotetiedonhallinta

Asiakkaat vaativat entistä tarkempaa, ajantasaisempaa ja relevantimpaa tietoa tuotteista.

Keskitetty tuotetiedonhallinta varmistaa tarkan ja ajankohtaisen tuotetarjonnan, jonka avulla erotut eduksesi kilpailijoista luomalla erinomaisen asiakaskokemuksen jokaisessa myyntikanavassa.

Hyvin toimiva tuotetiedonhallinta myös sujuvoittaa organisaatiosi sisäisiä prosesseja, kun tieto on saatavilla yhdestä paikasta.

Lue lisää tuotetiedonhallinnan osaamisestammeMobiilipalvelut

 

Mobiilit sovellukset ovat päivittäisen työnteon, viestinnän ja asioinnin apuvälineitä - ne ovat digiarkea.
 
Me tuomme yrityksesi keskeisimmät toiminnot ja palvelut mobiiliin
helppokäyttöisesti ja älykkäästi. Tarjoamme sekä valmissovelluksia että mobiiliratkaisuja tarpeidesi mukaan. Autamme myös kokonaismobiliteetin suunnittelussa ja toteuttamisessa.