mobiilipalvelut.jpg

Mobiilipalvelut

Tuloksellista ja ketterää mobiilikehitystä liiketoimintasi tarpeisiin

________  _

Mobiililaitteita käytetään keskimäärin 3 tuntia päivässä. Suurin osa tästä käytöstä on mobiilisovellusten käyttöä. Mobiiliapplikaatioiden tarve ei ole siis vähenemässä ja odotukset niiden käyttökokemukselle kasvavat koko ajan.

Maailman muuttuessa yhä mobiilimmaksi on kaikkien digitaalisten palveluiden oltava käytettävissä myös mobiililaitteilla. Me tuomme yrityksesi keskeisimmät toiminnot ja palvelut mobiiliin helppokäyttöisesti ja järkevästi.


Kaikki lähtee liiketoiminnallisten tavoitteiden asettamisesta

Sähköinen asiointi mobiilisovelluksen kautta, varastokirjaukset mobiilipäätteellä – mobiiliapplikaatioita tarvitaan erilaisiin liiketoiminnallisiin käyttötarkoituksiin, jolloin on tärkeää tietää miksi ja mihin tarkoitukseen sovellusta ollaan kehittämässä.

Kuten missä tahansa organisaation kehitysprojektissa, myös mobiilisovelluksen kehityksessä työ alkaa omien liiketoiminnallisten tavoitteiden kirkastamisesta. Tavoitteiden, toimintaympäristön ja markkinoiden tunteminen luovat vahvan pohjan projektin ja mobiiliapplikaation onnistumiseen.

Toteutusvaihtoehtoja on useita

Mobiiliapplikaatioiden toteutustapaa ja teknologiaa valittaessa painottuvat useat eri tekijät: kehittämisen nopeus, erikoisominaisuudet, runsas animaatioiden käyttö tai jatkokehitysmahdollisuudet. Myös se, kuinka paljon laitealustan eri ominaisuuksia halutaan sovelluksessa hyödyntää, vaikuttaa asiaan.

Valitsemme mobiiliapplikaatiolle sopivimman toteutustavan aina yhdessä asiakkaan kanssa riippuen sovelluksen käyttötapauksista ja vaatimuksista.