verkkokaupankäynti.jpg

Verkkokaupankäynti

Pistemäisistä ratkaisuista kohti monikanavaisen verkkoliiketoiminnan ekosysteemiä

________  _

Verkkokauppa saa voimansa yrityksen toiminnoista, prosesseista ja taustajärjestelmistä – puhuttiinpa sitten toimituksista, palautuksista, maksuista, asiakkuudenhallinnasta, tuotetietojen hallinnasta tai muusta verkkokaupan sisällöistä.

 

Verkkokaupan sijaan tulisikin puhua verkkoliiketoiminnasta, joka kattaa itse verkkokauppa-alustan lisäksi muutkin järjestelmät ja prosessit ostotapahtuman takana.

 

Verkkokauppahanke ei lähde yksittäisen teknisen ratkaisun toteutuksesta vaan tarkastelemme asiaa koko liiketoiminnan digitalisoinnin näkökulmasta. Huomioimalla kaikki liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeisiin liittyvät osa-alueet voidaan verkkoliiketoimintaa kehittää kokonaisvaltaisesti ja luoda samalla perusta yrityksen digitaaliselle liiketoiminnalle pitkälle tulevaisuuteen.Episerver-partner-logo.png

Adobe_Solution_Partner_Silver.png

Verkkokaupan ruokaympyrä haltuun!

Nykyaikaisen verkkokaupankäynnin ytimessä on saumaton, käyttäjälähtöinen palvelukokemus. Sen rakentamisessa on kriittistä, kuinka yrityksen toimintaprosessit ja taustajärjestelmät tukevat verkkokauppaa.

Verkkokaupan ruokaympyrä -webinaarisarjassa tarkastellaan, miten verkkokauppaa pitää ruokkia, että se kasvaa isoksi, vahvaksi ja tulosta tekeväksi.

Tutustu webinaarisarjaan

verkkokauppaympyra.pngDigia verkkokaupparatkaisujen toteuttajana

Muotoilemme valloittavia seuraavan sukupolven digitaalisia asiakaskokemuksia

Vahva palvelumuotoilulähtöinen tulokulma varmistaa verkkokaupan käytettävyyden. Asiakastarpeiden huolellisen kartoituksen jälkeen voidaan palvelu suunnitella siten, että se on helposti käytettävä eikä jätä asiakasta ostopolun varrelle.

Käyttäjälähtöisesti rakennettu verkkokauppa tarjoaa tukijalan myös liiketoiminnan kasvulle.

Lue lisää palvelumuotoilun osaamisestamme

Ohjaamme älykkäästi ja tuloksellisesti digitaalista liiketoimintaa

Jotta verkkoliiketoiminnasta saadaan maksimaalinen hyöty irti, kannattaa asiakasdataa soveltaa laaja-alaisesti verkkoliiketoiminnan kehittämisessä.

Analytiikan avulla pystyt identifioimaan kehityskohteita ja tunnistamaan kilpailukeinoja. Analytiikka on apunasi niin markkinoinnin tehokkuuden mittaamisessa kuin konversioiden optimoinnissa.

Lue lisää analytiikan osaamisestamme

Rakennamme monikanavaisuuden mahdollistavia verkkokaupparatkaisuja

Tuloksellinen verkkokauppa huomioi pinnan lisäksi myös taustaprosessit. Kaunis käyttöliittymä ei lämmitä, jos ostotapahtuma pysähtyy virheelliseen varastosaldoon tai tilausprosessin ongelmiin. Siksi esimerkiksi toiminnanohjaus ja integraatiot ovat toimivan ja tuloksellisen verkkokaupan vahvoina taustavaikuttajina.

Koko verkkoliiketoiminnan kehitys mahdollistaa parhaimmillaan oman ekosysteemin rakentamisen, jossa loppuvoittajina ovat asiakkaat.

Verkkokauppahankkeessa on kyse yksittäistä it-projektia laajemmasta kokonaisuudesta

Verkkokauppahankkeen laajuus saattaa usein tulla yrityksille yllätyksenä. Yleensä syynä on se, ettei hanketta käynnistettäessä osata ajatella verkkokaupan kytköksiä muihin järjestelmiin ja prosesseihin.

Tämän havainnon pohjalta kokosimme B2B-kauppiaiden oppaan, jossa käymme läpi, mistä verkkokaupan hankinnassa tai uusimisessa kannattaa lähteä liikkeelle, sekä mitä toimintaprosessien ja taustajärjestelmien osalta pitää ottaa huomioon.

Tutustu B2B-verkkokaupan oppaaseen