Digia-Enterprise-koulutus-tausta.jpg

Digia Enterprise -koulutukset

________  _

Koulutuksiemme ja vakiokurssiemme avulla varmistat järjestelmän sujuvan käytön ja saavutat järjestelmän mahdollistamat hyödyt. Koulutuskonseptimme sisältää niin uusien käyttäjien peruskoulutukset kuin vaativamman käyttäjän osaamisen syventämiseen ja käytön tehostamiseen räätälöidyt asiakaskohtaiset koulutukset. Vakiokursseilla voit osaamisesi syventämisen ohella verkostoitua muiden asiakasyritystemme pääkäyttäjien kanssa. Asiakaskohtaisten koulutusten ja vakiokurssien käytännönläheiset esimerkit ja vuorovaikutteinen opetus antavat hyvän tuen päivittäiseen tekemiseen.  

Koulutuksista vastaavat sovellusasiantuntijamme ovat ammattilaisia, jotka ymmärtävät eri toimialojen haasteet ja joilla on kattava kokemus tuotteidemme soveltamisesta erilaisiin käyttötapoihin. Koulutustemme tavoitteena on tuottaa käyttäjille käytäntöön soveltuvia toimintamalleja ja sujuvoittaa päivittäisiä rutiineja. Koulutuspäivinä on varattu aikaa myös kysymyksille ja harjoituksille.

Kurssipäivät alkavat kello 9.00 ja päättyvät kello 16.00. Kurssit järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 4 henkilöä. Paikkana on Digian toimisto, osoite: Atomitie 2 A, 00370 Helsinki.

Kurssien hinnat

Vakiokurssiemme hinta on 505€/päivä/osallistuja (ALV 0 %). Hintaan sisältyy materiaalin lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas.

Talousohjauksen vuodenvaihteen toimenpiteet -kurssin hinta on 268€ (ALV 0 %).Pyydä lisätietoja räätälöidystä koulutuksesta. Voit samalla ilmoittaa myös koulutukseen osallistujat.

 

 

Pääkäyttäjäkurssi

Kurssi on tarkoitettu Digia Enterprise-järjestelmän pääkäyttäjille. Osallistujia otetaan maksimissaan 8 henkilöä. Kurssin kohderyhmänä ovat versioiden 5 ja sitä uudempien versioiden pääkäyttäjät.

Lähtötaso: Kurssin osallistujilta edellytetään Windows-tuntemusta ja Digia Enterprise -järjestelmän perustietojen hallintaa.

Kurssilla käsitellään esimerkkien ja harjoitusten avulla seuraavia aiheita:

 • Käyttöoikeuksien hallinta roolien avulla
 • Valikoiden, ohjelmien, toimintojen ja kenttien käyttöoikeudet
 • Käyttäjätietojen ylläpito
 • Tietojen periyttäminen kenttiin – Inheritance
 • Periytyvyysmäärittelyjen perusteet
 • Vakioarvon periyttäminen
 • Tiedon periyttäminen toisesta tietokantakentästä
 • Lisäkenttien luominen järjestelmään ja inheritance-määritykset
 • Tausta-ajot
 • Ohjelmien suorittaminen tausta-ajona
 • Ajojen hallinta ja ajastukset
 • Käyttöliittymän asetuksia
 • Tabulointijärjestys
 • Näytön muokkaus (Frame Customizer)
 • Selainten toiminnot ja asetukset
 • Tiedonsiirto ja -päivitys
 • Massamuutos
 • Tools-komentokieliset Excel-siirrot: komentokielen erilaisia käyttötapoja
 • Asiapaperien muokkauksen perusteet (Forms)
 • Forms-tulostuksen toiminta
 • Uuden lomakemallin luominen
 • Tekstien ja kuvien lisääminen lomakkeelle
 • Tulostusasetukset

 

 

 

 

Pääkäyttäjäkurssi - Kirjanpito

Kurssi on tarkoitettu Digia Enterprise-järjestelmän kirjanpidon pääkäyttäjille ja osallistujia otetaan mukaan maksimissaan 8 henkilöä.

Lähtötaso: Kurssin osallistujilta edellytetään Windows-tuntemusta ja Digia Enterprise-järjestelmän kirjanpidon perustietojen hyvää hallintaa.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

 • Yleistä Enterprise-järjestelmän kirjanpidosta
 • Kirjanpidon tapahtumat
 • Tositteiden käsittely
 • Seurantatiedot
 • Huolinta
 • Luottotappiot
 • Maksupostit
 • Vyörytys
 • Jaksotus
 • Automaattiviennit
 • Raportit
 • Omien raporttimallien luonti ja tulostus- ja taseraportointien muokkaus
 • Raportointimallien laskentakaavat
 • ALV-laskelma
 • Tase-erittely
 • Muita usein kysyttyjä asioita
 • Saldotiedot
 • Tilisaldot
 • Laskennalliset saldot
 • Saldotietojen sisäänluku Excel-taulukoskta
 • Tilinpäätösajo

 

 

 

 

Pääkäyttäjäkurssi - Palkanlaskenta

Kurssi on tarkoitettu Digia Enterprise -järjestelmän palkanlaskennan pääkäyttäjille ja osallistujia otetaan mukaan maksimissaan 8 henkilöä.

Lähtötaso: Kurssin osallistujalta edellytetään Windows-tuntemusta ja Digia Enterprise -järjestelmän palkanlaskennan perustietojen hyvää hallintaa.

Käsiteltävät aiheet:

 • Yleistä Enterprise-järjestelmästä
 • Palkkojen parametrointi
 • Kertymät, kertymien käyttö ja palkkakertymien soveltaminen
 • Palkkalajit, uusien palkkalajien luontiin liityvät erityispiirteet
 • Tiliöinnit palkkalaskennassa
 • Erityyppiset verokortit, mm. lähdeverokortit
 • Palkkatapahtumien käsittely
 • Maksuaineisto, muutokset ja lisämaksut
 • Pekkasten käsittely ja tietojen näkyminen palkkalaskennassa
 • Raportit
 • Omien raporttien luonti ja muokkaus
 • Tilastot

 

 

 

Vuodenvaihteen toimenpiteet

Kurssi on suunnattu Digia Enterprise -järjestelmän taloushallinnon osioita käyttäville ja osallistujia otetaan mukaan maksimissaan 8 henkeä.

Lähtötaso: Kurssin osallistujilta edellytetään Windows-tuntemusta ja Digia Enterprise -järjestelmän taloushallinnon ominaisuuksien hallintaa.

Kurssilla käsitellään esimerkkien ja harjoitusten avulla seuraavia aiheita:

 • Verokorttien käsittely vuoden vaihtuessa
 • Verokorttien voimassa-oloaika
 • Verottajan konekielinen vuosi-ilmoitus
 • Kertymät
 • Kertymien määrittely ja tarkistus
 • Palkkakertymät
 • Vuosi-ilmoitus
 • Konekielisen aineiston tarkistaminen, tulostaminen, lähettäminen ja varmuuskopiot
 • Tietovälinelähete
 • Tapaturmavakuutuksen palkkailmoitus vakuutusyhtiölle
 • Tapaturmavakuutusryhmissä huomoitavia asioita
 • TEL-vuosi-ilmoitukset
 • UserReport -raportin rakentaminen
 • Tulostuksen lajittelutekijät
 • Tilikauden vaihteessa taloushallinnossa huomioitavaa
 • Kirjanpito
 • Reskontrat
 • Palkanlaskenta

 

 

 

Lomapalkat

Kurssi on tarkoitettu Digia Enterprise-järjestelmän lomapalkkaominaisuuksia käyttäville henkilöille. Osallistujia otetaan mukaan maksimissaan 8 henkilöä.

Lähtötaso: Kurssin osallistujilta edellytetään Windows-tuntemusta ja Digia Enterprise-järjestelmän perustietojen hyvää hallintaa.

Kurssilla käsitellään esimerkkien ja harjoitusten avulla seuraavia aiheita:

 • Lomapalkkalaskentaan vaikuttavat parametrit
 • Lomapalkkalaskennan käyttöönotto (tunti- ja kuukausipalkat)
 • Lomapalkanlaskenta (tunti- ja kuukausipalkat)
 • Loman pito
 • Lomarahan maksu
 • Lomapalkanlaskennan tulosteet

 

 

 

Forms - Asiakirjojen muokkaus, syventävä kurssi

Kurssi on tarkoitettu Digia Enterprise -järjestelmän pääkäyttäjille,. Osallistujia otetaan mukaan maksimissaan 8 henkilöä.

Kurssilla käsitellään harjoitusten ja esimerkkien avulla mm. seuraavia aiheita:

 • Forms-perusteiden kertaus
 • Omien lomakeversioiden luominen
 • Kieliversioitavan tekstikentän lisääminen
 • Tietokantakenttien lisääminen
 • Kuvien tulostaminen ja kieliversioitavat kuvat
 • Muut kenttätyypit
 • Tulostusasettelu, rivivälit, rivinvaihdot
 • Fontit
 • Alatunnisteen muokkaaminen ja kopiointi toisille lomakkeille
 • Lomakemallien varmuuskopiointi ja siirtäminen toiseen tietokantaan
 • Tulostusasetukset