Digia iSuite

Asiakaslähtöinen integraatioalusta helpolla käyttöönotolla ja integraatiototeutukset konfiguroimalla

Kun yrityksellä on käytössä useampi eri järjestelmä, tarvitaan integraatioalusta, jonka avulla järjestelmien välillä liikkuvia viestejä ja tietoa voidaan hallita ja seurata. Usein integraatiota kaivataan myös omien ja liiketoimintakumppanien järjestelmien välille.Nopea käyttöönotto, helppo seuranta.

Digia iSuite -integraatioalustan avulla saat liiketoimintakriittiset liittymäsi hallintaan nopeasti ilman mittavaa käyttöönottoprojektia. Digia iSuiten lähtökohtana on, että integraatiot tulee voida rakentaa konfiguroimalla, ei koodaamalla. Toteutuksemme eivät vaadikaan yleensä lainkaan ohjelmointia.

Digia iSuite tarjoaa valmiina seuraavat olennaiset toiminnot ja käyttöliittymät:

  • sanomaliikenteen konfigurointi, seuranta ja arkistointi
  • aineistopuutosten valvonta ja raportointi
  • kuittauskäsittelyt, hälytykset ja uudelleenlähetykset

Digia iSuiten valmiiden toimintojen ansiosta liittymien toteutus on nopeaa, seuranta helppoa ja poikkeuskäsittelyt pitkälle automatisoituja.


Digia iSuiten hyödyt:

  • Laajalti käytössä oleva ja kriittisissäkin ympäristöissä testattu ratkaisu, jonka taustalla on vuosien tuotekehitys sekä lukuisia asiakasprojekteja
  • Käyttöönotettavissa ilman kehitystyötä
  • Tarjolla omaan ympäristöön asennettuna tai palveluna (lisenssi- tai kuukausimaksu)
  • Helppo ja yksinkertainen selainkäyttöliittymä sanomanseurantaa varten
  • Mahdollistaa hakujen teon sanoma-arkistoon ja hälytysten näyttäminen sellaisista tietovirroista, joiden kautta ei vastoin oletusta kulje liikennettä
  • Koosteraporttien vaivaton luominen käsitellyistä viesteistä
  • Monipuoliset hälytystoiminnot ja näkyvyys sanoman käsittelyn ongelmatilanteisiinDigia iSuite Client

Digia iSuite -palvelinohjelman lisäksi tarjoamme esimerkiksi maantieteellisesti hajautettuihin ympäristöihin, kuten toimipisteisiin, ja mobiililaitteiden integrointiin sopivan pienen Digia iSuite Client -komponentin.

Hajautetuissa ympäristöissä Digia iSuite Client kytkeytyy paikallisiin laitteisiin ja järjestelmiin, jolloin palveluita voidaan ajaa paikallisesti. Eri ympäristöihin asennettuja Digia iSuite Client -ohjelmia voidaan valvoa ja päivittää etäyhteyden kautta.

Takaisin ylös